A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakonia Reformata nonprofit szervezete október 17-ei gyűlésének határozata szerint egy hónappal meghosszabbodott az árvízkárosultak számára leadott pályázat időpontja.

A tervek szerint a novemberben tartandó gyűlés keretében határoz majd az igazgatótanács az árvízkárosultaknak befolyt adomány elosztásáról. Eddig több mint tizenötezer eurós pénzbeli adomány érkezett a Diakóniai Központ számlájára a tavaszi árvízkárosultak támogatása céljából. A pályázó károsultak egy részének már meg is ítélték a támogatandó összeget.
A Diakonia Reformata igazgatótanácsa október 31-ig várja a pályázatokat az érintett gyülekezetek lelkipásztoraitól az árvíz okozta károk enyhítésére, a korábban ismertetett szempontok alapján: elkészült-e a kár pontos felmérése, készült-e a rendbehozatalra költségvetés, az államtól vagy más szervezettől érkezett-e adomány, ha igen, akkor milyen lépéseket foganatosítottak a kár rendbehozatala érdekében, a kért támogatás nagysága). A beérkezett pénzösszegre érintett magánszemélyek is pályázhatnak, de a kérvényükhöz csatolniuk kell a helyi lelkész ajánlását is.
További információk a diakonia@reformata.sk e-mail címen, vagy a 0917-649 002-es telefonszámon kaphatók.

Felvidék Ma, Reformata