Komáromkürtön október 16-án megemlékezést tartanak a falun szülöttéjének, Dr. Danczi József Villebald OSB pap-tanár, tudós, kutató születésének 100. évfordulójáról.
14 órakor szentmisével kezdődik a megemlékezés a Mindenszentek plébániatemplomban. Utána Danczi József Villebald atyáról emlékeznek meg a Faluházban, ahol könyvbemutatóra is sor kerül.
E szép évforduló alkalmából kiadtunk egy emlékkönyvet, amely az atya tudományos kutatásait méltatja, és adja ki újra. Azok, akik ismerték az atyát újraolvashatják műveit, s azok, akik nem ismerték őt, megismerhetik tudományos munkásságán keresztül. A könyvet a helyszínen meg lehet vásárolni – tudósította honlapunkat Meleg Mária.

Dr. Németh István összefoglalója Villebald atyáról:

Dr. Danczi József Villebald 1910. október 16-án született Kürtön. Elemi iskoláit szülőfalujában végezte, majd az érsekújvári Csehszlovák Állami Gimnáziumban tanult és szerzett érettségit (1923-1931). 1931-ben belép a Szent Benedek Rendbe, majd a prágai Károly Egyetemen folytat teológiai tanulmányokat (1932-1936). 1936-ban pappá szentelik. 1936-1938 a pozsonyi Komenský Egyetemen végez tanulmányokat. 1938-ban, Szlovákia déli, magyar lakta területeinek Magyarországhoz való csatolásával magyar állampolgárként tanulmányait a budapesti Pázmány Péter Katolikus Egyetemen fejezi be, tanári oklevelet kap. 1939-ben doktori címet szerez magyar nyelvből és szlavisztikából. Disszertációjának címe: „A kürti nyelvjárás hangtana, fonetikai és fonológiai vizsgálata”. 1939-ben Pannonhalmára kerül, s az akkor induló főiskola és gimnázium tanára lesz. Még ebben az évben osztályfőnök is egyben, és nyolc évig vezeti diákjait. Közben nyelvjárási és néprajzi kutatásokat végez, többek között szülőfalujában, Kürtön. 1941-ben a szláv nyelvekkel való elmélyültebb foglalkozás végett beiratkozik a Zágrábi Egyetemre, ahonnan azonban a háborús körülmények miatt rövid időn belül haza kell térnie. Még ugyanebben az évben rövid ideig tartó katonai szolgálata után Pannonhalmára tér vissza tanítani. 1943-ban a környező falvakban dűlőneveket gyűjt, diákjait is bevonja a néprajzgyűjtésbe. 1945-ben Pannonhalmán éri őt a front. Rövid idő alatt megtanul oroszul, és az érkező orosz katonákat a várban már saját nyelvükön köszönti. Azáltal, hogy tolmácsként működött, hozzájárult ahhoz, hogy a vár, és a benne élő menekültek túlélték a háború borzalmait. Emberek ezrei köszönhetik neki életüket. 1947-ben „Orosz nyelvkönyv az általános iskolák V. és VI. osztálya számára” címen tankönyvet ír. Miután 1949-ben megindul a szerzetesrendek feloszlatása, ő önként vállalja a lemondást. Ekkor kerül Balatonendrédre plébánosnak. 1951-ben viszont el kellett hagynia plébániáját. Győrbe költözik. 1951-1962 között tizenegy évig állami iskolákban orosz nyelvet tanít. 1962-ben tér vissza Pannonhalmára, az államilag elismert rendi keretbe. 1963-1973 között tíz éven át a győri Czuczor Gergely Bencés Gimnázium igazgatója és a rendház házfőnöke. Vezetése alatt a gimnázium hírneve egyre erősödik. Miközben tanít, nevel, oktat, állami iskolákban, majd a gimnázium igazgatójaként, soha nem feledkezik meg papi teendőiről. Amikor titokban lehetett csak, akkor is bejárt a rendházba elvégezni a szentmisét. Majd igazgatóként is, minden reggel háromnegyed hatkor misézik. Mindemellett pedig kutat, fordít, publikál, előadásokat tart. A nyelvészet és a szlavisztika a fő területe. Kutatja bencés elődeinek, Czuczor Gergelynek, Jedlik Ányosnak, és Szeder Fábiánnak életét. A szlovák költészet nagyjainak műveit Ludovit Štur, Ján Kollár, Ján Hollý) szlovákból, valamint misztikusokat, szentek életét latin nyelvből fordítja magyarra. Dolgos és eredményes élete 1977. december 21-én bekövetkezett halálával zárul.

Az Emlékkönyv amellett, hogy részletesen bemutatja Danczi József Villebald gazdag életútját, hangsúlyosan saját műveinek a megismertetését tűzte ki célul. Újraolvashatóak itt a legfontosabb, nyomtatásban is megjelent nyelvészeti és néprajzi munkái, továbbá néhány, kéziratban maradt történeti, nyelvészeti, néprajzi dolgozata. A kötetet kiegészítő fénykép- és dokumentumanyag szintén az életmű minél árnyaltabb megismertetését szolgálja.

Felvidék Ma