November 12-én a Reviczky Házban lakossági fórumon mutatkoztak be az MKP képviselő-jelöltjei városunk választó-polgárainak. Bemutatkozás helyett talán más kifejezést kellene használni, hiszen mindannyian ismert személyek a lévai magyarság körében.

 

A résztvevőket és a jelölteket Daru László, az MKP Lévai Helyi Szervezete elnöke üdvözölte, s röviden ismertette a helyhatósági választások jelentőségét és a városunkban kialakult politikai helyzetet. Rámutatott, hogy a szlovák pártok és egyes helyi politikusok közti verseny, esetenként politikai küzdelem közepette rendkívül fontos, hogy a magyar lakosságot olyan személyiségek képviseljék, akik erkölcsileg, szakmailag feddhetetlenek, eddigi munkájuk garancia arra, hogy képviselőként is megállják a helyüket. Jelöltjeink fiatal, tettrekész emberek, mindannyian erősen kötődnek városunkhoz és szilárd értékrenddel, nemzettudattal rendelkeznek.

A következőkben Dolník Erzsébet ismertette a választásokkal kapcsolatos tudnivalókat és felhívta a figyelmet azokra a problémákra, melyek veszélyeztethetik a választások tisztaságát, vagy befolyásolhatják az eredményeket.
Lőrincz Tamás, aki polgármester-jelöltként és képviselő-jelöltként is indul a választásokon, összefoglalta terveit és elképzeléseit a polgármesteri ill. képviselői munkával kapcsolatban, érintve a programban megfogalmazott téziseket is.
Polgármester-jelöltünk bevezető beszéde után Wirth Jenő prezentáció keretében részletesen ismertette a „Lévaiak Léváért” program egyes pontjait, ezek megvalósíthatóságának feltételeit.
A prezentációt a jelöltek bemutatkozása és terveik ismertetése követte.

Aki áttanulmányozza a választási programot, s összeveti a jelöltek személyiségével, szakmai felkészültségével, meggyőződhet róla, hogy megválasztásuk esetén képviselni tudják a programba foglalt terveket, feladatokat.
Végzettségük, hivatásuk lefedi az élet szinte minden területét, tehát helyt tudnak állni a képviselői testület munkájában.
Jelöltjeink: Ing.Lőrincz Tamás –  közgazdász
Gubík László           –  egyetemi joghallgató
Ševeček Judit           –  könyvtáros
Ing.Kovács Péter      –  informatikus
Ing.Szigeti Valéria    –  vegyészmérnök, iskolaigazgató
Ing.Wirth Eugen        –   kereskedelmi igazgató

Szakmai tudásukon kívül fontos tényező az is, hogy mindannyian szorosan kötődnek a magyar kultúrához, aktívan dolgoznak a magyar civil szervezetekben is.

A vitában több kérdés és vélemény hangzott el a felvidéki magyarság helyzetével, politikai megosztottságával, gazdasági problémáival, s természetesen a választások tétjével és várható eredményével kapcsolatban.
Leszögezhető: Az MKP lévai képviselőjelöltjei felkészült, emberileg és politikailag is megbízható csapat, megválasztásuk mindannyiunk, s főleg Léva magyar lakossága érdeke.
Ők vállalták a munkát, képviseletünket, a többi rajtunk – választókon múlik.

Dolník Erzsébet

Felvidék Ma