A Szlovákiai Református Nőegyesület és az Ungi Református Egyházmegye Nőegyesület 2010. december 4-én, 14 órától konferenciát tart a deregnyői Református Tanulmányi Központban, ahová az ungi és zempléni gyülekezeti nőegyesületek tagjait várja.


Konferenciánk előadója Dr. Kocsisné Asztalos Anikó, aki az amerikai magyar reformátusság életéről számol be vetített képes illusztrációval.
Amint ismert, a 2004. december 5-ei népszavazás előtt az Istentől és a nemzettől elfordult hatalmi tényezők a magyar állampolgárság könnyített megszerzésének elutasítására buzdítottak. Mivel a szavazásra jogosultak nem járultak megfelelő számban az urnákhoz, a népszavazás eredménytelen lett. Tudjuk, hogy Isten megítéli az emberi szeretetlenséget és hitetlenséget. A hívő embernek azonban imádkoznia és tenni kell azért, hogy a szeretet erősödjön, az élő Istenbe vetett hit pedig egyre közelebb hozza egymáshoz a Kárpát-medencében és a világban szétszóródott magyarságot. Ennek érdekében szervezi meg a Nőegyesületi Imanapot.
Meghívott előadónk hitvesével együtt majd 10 évig szolgált lelkészként az Egyesült Államokban, az ottani magyar reformátusok között Perth Amboy-ban. Szolgálatuk, és az ott szerzett tapasztalataik alapján betekintést nyerhetünk az ott élő testvérek szolgálatába, ezáltal is közelebb kerülve egymáshoz. Hisszük, hogy nőtestvéreink, akik annyi alkalommal buzgó szolgálattal tettek bizonyságot hitükről, ezen a rendezvényünkön is hittel és szeretettel, élő közösséggel segítik a magyar reformátusságunk egységesülését.
Fülöp Angéla  országos elnök és Csoma Annamária egyházmegyei elnök szeretettel vár minden érdeklődőt.

Felvidék Ma