A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kara november 9-én, kedden, a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából egy tudományos konferenciát szervez “Tudomány és társadalom a Kárpát-medencében” címmel. A soproni egyetemen a  neves előadók délelőtti előadásait követően délután a kar PhD képzésben résztvevő oktatóinak kutatási beszámolóját hallgathatja meg a közönség.

A délelőtti program 10 órakor kezdődik és 13 óráig tart.

A konferenciát Dr. Katona György PhD dékán nyitja meg.

Előadások:

Dr. Hardy F. Gábor, főosztályvezető – Nemzeti Erőforrás Minisztérium

Civil szervezetek és oktatási intézmények a magyar kultúráért határon innen és túl

Gyetvai Árpád, osztályvezető – Nemzeti Erőforrás Minisztérium Határon Túli Magyarok Osztálya

A készülőben lévő határon túli magyar oktatási stratégia

Duray Miklós – író, politikus

Ismerjük-e egymást mi, a Kárpát-medencében és azon kívül élő magyarok?

 

Tudományos munka a határon túli falukutató táborokban

Előadók:

Prof. Dr. Kulcsár László, NYME BPK Sopron

Dr. Haltbritter András, NYME ATIF Győr

Dr. Józsa Éva DLA, NYME BPK Sopron

Dr. Lanczendorfer Zsuzsanna, NYME ATIF Győr

Dr. Obádovics Csilla, SZIE Gödöllő

Szélesné Dr. Ferencz Edit, NYME BPK Sopron

Ősz Róbert, NYME BPK Sopron

Varga Norbert, NYME BPK Sopron

Ezután kerül sorra a koszorúzás Benedek Elek szobránál.

13.00 – 14.00 – Ebédszünet

14.00 – 17.00 – PhD Bemutatkozó workshop

A Nyugat-magyarországi Egyetem Benedek Elek Pedagógiai Kar PhD képzésben résztvevő oktatóinak kutatási beszámolója

Előadók:

Babai Zsófia: Sprachgebrauch und Sprachverhalten zweier Minderheiten-Gemeinschaften Ungarns.Schwabendorf/Kőszegfalva und Prisika/Prössing/Peresznye

Baloghné Bakk Adrienn: Az óvodai testnevelés hatékonyságának vizsgálata a mozgásukban akadályozott gyermekek integrációjára

Gáspárdy Tibor: A képzőművészet hatása a humán erőforrásokra

Gödéné dr. Török Ildikó: A mesepoétika paradigmaváltása

Haász Sándor: Élménykeresés a szociális professzióban, az élményközpontú szociális esetmunka dinamikája

Jávorszky Edit: Pszichoanalitikus személyiségfejlődési elméletek szépirodalmi reprezentációi

Kissné Zsámboki Réka: A Freinet pedagógia kibontakozása a magyar óvodákban az 1989-es rendszerváltást megelőző és követő években

Kitzinger Arianna: Linguistic and Pedagogical Challenges in a Multilingual-Multicultural Setting in a Hungarian Kindergarten

Koloszár Ibolya: Angol nyelv az óvodában

Mentesné Tauber Anna: A zene, mint terápiás lehetőség, s ennek egészség-gazdaságtani elemzése

Molnár Csilla: A vasfüggöny két oldalán (élettörténeti elbeszélések a magyar-osztrák határvidéken)

Nagyváradi Andrea: Formális és informális szabályok és szabályzók az iskolai életben

Riez Andrea: A szociális szolgáltatások és a családgondozás – XXI. század kihívásai

Varga Norbert: A moldvai-csángó migráció gazdasági, politikai és vallási okai

Zsubrits Attila: A gyermekvédelmi intézményekben nevelkedő fiatalok személyes kapcsolatrendszerének vizsgálata

A konferencia előreláthatólag öt órakor zárul.

A részvétel ingyenes.

Felvidék Ma