2010 karácsonyán a Trianon Kutatóintézet Közhasznú Alapítvány gondozásában jelent meg Duray Miklós felvidéki politikus-közíró új könyve, A megvalósult elképzelhetetlen, mely egy válogatáskötet a trianoni békediktátum okán született írásokból. Duray Miklós könyvének megjelenéséről a Magyar Televízió 2010. december 23-i Jelfogó című műsorában is szólt.
“Kényszerpályán vagyunk. Nem önként mondtunk le állampolgárságunkról. 90 éve akadályozva vagyunk abban, hogy állampolgárságunkkal éljünk. Többek között erről is szól a napokban megjelent új könyvem” – mondta Duray, aki szerint a szlovák állampolgársági törvény ellentétes az EU-s jogszokással, ugyanis diszkriminatívnak felfogható kitételeket tartalmaz.

Duray Miklósnak ez a 15. könyve (közülük kettő – Kettős elnyomásban, Csillagszilánk és tövistörek – bővített újrakiadásként jelent meg.) A megvalósult elképzelhetetlen c. könyv 188 oldalon összesen 22 írást tartalmaz, közülük hat olyan, mely korábbi Duray-könyveben még nem volt olvasható. A könyv Malecki József nyelvi szerkesztését követően jelent meg.
Az MTV Jelfogó c. műsora, illetve a teljes új Duray-könyv megtekinthető, illetve elérhető Duray Miklós honlapján – www.duray.sk.


Fotó: Duray Miklós az MTV december 23-i Jelfogó (Nemzet határok nélkül) műsorában

Részlet Duray új könyvének bevezetőjéből, a Kettévágott életünk, szétszabdalt tájaink, hetedelt hazánk című írásból : A szűkebb pátria nem haza: szülőföld. Az állam nem haza: szervezési körlet. Az ország: szerves történelmi egység. Ha nem szerves: tákolmány. A haza mindettől sokkal több: érzelem, történelmiség, jogegyenlőség, polgári egyenrangúság, a nemzet sorsával való azonosulás és az emberi lét végéig viselt kötelezettség, ahogy Exupéry mondaná: a megszelídített iránti felelősség. Hazába beleszületni lehet, beköltözni nem. Hazatérni lehet, de hazát választani nem. Hazaáruló is csak az lehet, akinek van hazája. A haza bennünk épül vagy omlik.
„Haza csak ott van, hol jog is van“ – mondja a XIX. század költője. De amikor még hit töltött el bennünket, a bennünk lévő és a körülöttünk való hazáról így mondtuk imádságunkat: „Magyarországról, édes hazánkról, ne feledkezzél el, szegény magyarokról“.

Felvidék Ma, O.N.