A Kormányhivatal épületéhez tartozó Szeplőtelen Szűz Mária kápolnája Iveta Radičová kormányfő kezdeményezésére az idei év októberétől minden szerdán délután négy órától az a nagyközönség előtt is nyitva áll. Ebben az időpontban istentiszteleteket tartanak az Egyházak Ökumenikus Tanácsához tartozó egyházak képviselői. Az első református istentiszteletre december 29-én kerül sor Peres Imre pozsonyi lelkipásztor szolgálatával. A kápolnában tartandó szolgálatok sorrendjét és gyakoriságát a felekezeti összetétel szerint határozta meg az Egyházak Ökumenikus Tanácsa. Mivel Szlovákiában a legutóbbi népszámlálási adatok szerint a legnagyobb számban a római katolikusok vannak, így a hónap első szerdáján ennek az egyháznak a képviselője tart misét a Kormányhivatal kápolnájában. A hónap második szerdáján az Ágostai Hitvallású Evangélikus Egyház lelkipásztora szolgál istentisztelettel, a harmadikon pedig a görög katolikus egyház képviselője.
A hónap negyedik szerdáján a számbelileg kisebb egyházak váltják egymást egy előre meghatározott harmonogram szerint. A Szlovákiai Református Keresztyén Egyháznak először december 29-én lesz lehetősége istentiszteletet tartani.
A december elején Rimaszombatban ülésező Zsinati Elnökség az évente négy alkalommal a Kormányhivatal kápolnájában megtartandó istentisztelet megtartására Peres Imre pozsonyi lelkipásztort kérte fel. Református istentisztelet a 2011-es évben az adott hónap utolsó hetének szerdáján a beosztás szerint még március 30-án, június 29-én, augusztus 31-én és november 30-án lesz. Az első ökumenikus istentiszteletre szeptember 22-én került sor a Kormányhivatal kápolnájában. A római katolikus, evangélikus, görög katolikus és református egyházon kívül istentisztelet tart még a hónap utolsó szerdáján az ortodox, az apostoli, a baptista, az adventista, a testvér, az ókatolikus, a csehszlovák huszita és a metodista egyház is. Az istentiszteletek iránt érdeklődők a Szabadság térről juthatnak be a Kormányhivatal épületébe a főbejáraton keresztül. Mindenki köteles részt venni a biztonsági ellenőrzésen. A látogatóknak számolniuk kell azzal, hogy a kápolna maximálisan ötven személy befogadására alkalmas.

Felvidék Ma, Reformata