(videóval) 1994. január 8-án 3500 szlovákiai magyar polgármester, önkormányzati és parlamenti képviselő gyűlt össze a komáromi sportcsarnokban, ahol a felvidéki magyarság jogállásával és önkormányzati törekvésivel kapcsolatos törekvéseit fogalmazták meg. Ezek nagy része a mai napig nem teljesült. A 17 évvel ezelőtti eseményre ma egy tábla emlékeztet a komáromi Csemadok-székház falán, mely előtt ma, 15 órakor ünnepi megemlékezést tartanak.
1994-ben – az 1991-es népszámlálás szerint – még több mint 600 ezer volt a magyar anyanyelvűek száma, 560 ezren pedig magyar nemzetiségűnek vallották magukat. Számunk 2001-re több mint negyvenezerrel fogyott, és kíváncsian (sokan félve) várjuk a fél év múlva esedékes népszámlálás adatait. 1991-ben Szlovákiában még 437 községben voltunk többségben.

1994-ben a komáromi nagygyűlés résztvevői három alapvető kérdésben fogalmazták meg állásfoglalásukat.
A magyarok alkotmányos jogállásáról – A nagygyűlés résztvevői kifejezték meggyőződésüket, hogy a szlovákiai magyar nemzeti közösségnek alapvető joga a politikai és kulturális önmeghatározás, valamint az állam keretei közötti önrendelkezés. Ehhez többek között nélkülözhetetlen, hogy mindenütt, ahol számaránya eléri a lakosság 10%-át, használhassa anyanyelvét szóban és írásban az állami szervekkel való kapcsolatban.
Szlovákia közigazgatási és területi átszervezésével kapcsolatban hangsúlyozták, hogy a Szlovák Köztársaság akkori (ahogy a jelenlegi sem) közigazgatási rendszere nem felel meg sem az európai követelményeknek, sem a helyi igényeknek, mert gazdaságtalan, nehézkes, túladminisztrált, a döntéshozatal körülményes, az illetékességek tisztázatlanok. Konkrét javaslatot terjesztettek elő Dél-Szlovákia közigazgatási és területi átszervezésére annak érdekében, hogy a magyar nemzeti közösség lakóterülete ne legyen szétdarabolva olyan közigazgatási egységek között, ahol hangsúlyozottan kisebbségbe kerülne.
Az önkormányzatok jogaival kapcsolatban a nagygyűlés résztvevői azt kérték, hogy alakuljon ki olyan önkormányzati területi rendszer, amelyben az adott területeken megtermelt értékek adójának nagy részével az önkormányzat maga gazdálkodik, és biztosítja az ott élő lakosság demokratikus önigazgatását, valamint önkormányzatát.

Videó (MTV-archívum)

Ma, a komáromi Csemadok ház falán lévő emléktáblánál, 15 órakor kezdődő rendezvényen köszöntőt mond Kvarda József, Nagyszombat Megye alelnöke, majd emlékkonferenciára kerül sor a Prudentia n.o. szervezésében (a Szülőföld Alap támogatásával). A konferenciát Szabó Olga, Pat község polgármestere nyitja meg.
Előadók: Kolek Zsolt, történész, publicista (Szlovákiai magyar politikum a rendszerváltástól napjainkig), György András, református tiszteletes (Magyar közösséget építünk), Petheő Attila, történelemtanár (Önrendelkezés, vagy elmúlás?, Komjáti Szilvia: Szlovákia magyar közoktatás helyzete).

Felvidék Ma