Sajtótájékoztató keretében sürgette Patrubány Miklós, a Magyarok Világszövetségének elnöke Magyarországnak az Európai Unió kettős mércéje elleni fellépését. Az elnök kifogásolta, hogy miközben az EU “hangos szóval” rendreutasította, és médiatörvényének módosítására szólította fel Magyarországot, az Unió teljesen közömbösen megtűri a közösségi jogban a gyilkos beneši dekrétumokat.

Patrubány Miklós átadott a megjelenteknek egy szemelvény-gyűjteményt a Csehország és
Szlovákia jogrendjében örökérvényűnek, és érinthetetlennek deklarált, máig hatályos beneši dekrétumokból. A gyűjteményt az MVSZ sajtószolgálata nyilvánosságra hozta, és az idézetek olvashatóak a szervezet honlapján, itt: http://mvsz.hu/sajtoszolgalat/20110222_kettosmerce.html
Magyarország helyesen cselekszi, hogy a médiatörvény kapcsán meghallgatja az EU kifogásait, és kész a törvényt módosítani. Ugyanakkor Magyarországnak fel kell lépnie az EU kettős mércéje ellen. Magyarországnak követelnie kell a beneši dekrétumok haladéktalan és maradéktalan hatályon kívül helyezését. Elfogadhatatlan, hogy Magyarországot „letérdepeltetik” médiatörvénye miatt, de Csehország, valamint Szlovákia esetében szó nélkül megtűrik a gyilkos beneši dekrétumokat – mondta Patrubány Miklós. Amennyiben az EU nem szólítaná fel a két országot a beneši dekrétumok hatályon kívül helyezésére, úgy Magyarország megtagadhatja a Lisszaboni Szerződés mellékletét képező 30. sz. jegyzőkönyv ratifikálását. Václav Klaus, cseh államelnök nem hirdette ki  a Lisszaboni Szerződést mindaddig, amíg ígéretet nem kapott arra, hogy a szerződéssel egyidejűleg hatályba lépő Európai Emberi Jogi Egyezmény Csehország területén csak korlátozott mértékben érvényesül majd, úgy, hogy ne kelljen a beneši dekrétumokat hatályon kívül helyezni. Ezt a kivételezést tartalmazza a 30. számú jegyzőkönyv, amely eredetileg Nagy-Britanniával és Lengyelországgal tett kivételt. Amikor a 30. sz. jegyzőkönyv az Országgyűlés tárgysorozatára kerül, a magyar törvényhozásnak alkalma nyílik a beneši dekrétumok hatályon kívül helyeztetésére – fejtette ki az elnök.
Ha valaki elolvassa az általunk egybegyűjtött beneši dekrétum-szemelvényeket, azoknak izzó gyűlölettel átfűtött magyar- és németellenességét, és ha belegondol abba, hogy ezek a gyilkos rendeletek továbbra is hatályosak Szlovákiában, abban óhatatlanul felmerül a kérdés: létezhet-e egyáltalán bármilyen szlovák-magyar megbékélés, amíg a szlovák fél az izzó magyarellenességű dekrétumokat hatályban tartja? A Magyarok Világszövetségének véleménye szerint nem. Addig tovább élnek a dunaszerdahelyi stadionjelenetek, a Malina Hedvig-ügyek, a magyarellenes nyelvtörvény, az állampolgárság-megvonás… A magyar fél pedig tehetetlen szemlélő marad.
Ezért most ki kell mondani: Legyen vége az EU kettős mércéjének! Le a beneši dekrétumokkal! – zárta nyilatkozatát a Magyarok Világszövetségének elnöke.

 

MVSZ-sajtószolgálat, Felvidék Ma