26839

Az Európa Kiadó gondozásában húsz év elteltével ismét kiadásra kerültek Horthy Miklós Magyarország kormányzójának emlékiratai. Az Emlékirataim című művében Horthy életének utolsó évtizedében számvetést készített életéről.

A Szolnok megyei Kenderes, 1868. június 18. az induló és a portugáliai Estoril, 1957. február 9. a befejező pontja annak a hosszú, csaknem kilenc évtizedes életpályának, amelynek nyolc évtizedéről maga az számol be, aki megfutotta: vitéz nagybányai Horthy Miklós, volt tengerésztiszt, I. Ferenc József király és császár udvari szárnysegéde, flottaparancsnok altengernagy, a szegedi ellenkormány hadügyminisztere, a nemzeti hadsereg fővezére, Magyarországnak 1920. március 1-jétől 1944. október 16-ig kormányzója és legfelsőbb hadura, a németek, majd az amerikaiak foglya, végül pedig – haláláig – portugáliai magyar emigráns. Életében – s halála után is sokáig, talán mind a mai napig – jó és rossz szándékú legendák övezték személyét: párthíveinek s ellenfeleinek gyakran indulat táplálta, célzatos ferdítései: túlzások és elhallgatások egy- és másfelől. Számvetéséből – emlékiratából -, amelyet öregen, életének utolsó évtizedében készített, talán tisztábban rajzolódik ki alakja, s mi a hosszú évtizedek biztosabb távolából ma már nem minden együttérzés nélkül tekintjük személyes sorsának bizonyos értelemben nemzetével is rokon tragikumát.
A 440 oldalas kemény kötésű könyv megvásárolható a nemzeti könyvesboltokban vagy megrendelhető az interneten.