Az EU Közös Agrárpolitikájának (KAP) reformja, a helyes gazdálkodási gyakorlat, a regionális különbségek kiegyenlítése, az élelmiszerek származási helyének jelölése és a dioxinszennyeztt német takarmány is napirendre került Ilse Aigner, német szövetségi élelmezési, mezőgazdasági és fogyasztóvédelmi miniszter és Simon Zsolt földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter pozsonyi tárgyalásán.


A KAP reformjával kapcsolatban a felek néhány kérdésben eltérő véleményt képviseltek. Simon Zsolt figyelmeztetett, feltétlenül ki kell egyenlíteni a régi és új tagállamok közötti regionális különbségeket, hiszen hamarosan véget ér az új tagállamokat érintő átmeneti időszak. Mint mondta, a régi tagok még mindig bizonyos előnyöket élveznek, melyeket azonban a KAP reformjának jelenlegi változata figyelmen kívül hagy. Példaként a francia agrárágazatot, a spanyol és portugál behozatali kvótákat említette. Simon szerint az unió ezeket az előnyöket a közös kasszából támogatja, pedig nagy részük megalapozatlan. A megoldást szerinte nem politikai döntések jelentik, hanem egy olyan objektív feltételrendszer kidolgozása, amely alapján a jövőben a támogatások nagyságát meghatározzák.
A miniszterek biztosították egymást arról, hogy e témában mindkét állam szakmai egyeztetéseket folytat majd. A KAP reformja ugyanis az egész unió jövőjére hatással lesz, ezért úgy kell előkészíteni, hogy az igazságos legyen valamennyi tagország számára. Húsz évvel a társadalmi és politikai vizsonyok megváltozása után még mindig nem rendeződtek a tulajdonosi viszonyok, ezért az Eu-nak elnézőbbnek kell lennie az új tagállamokkal szemben.
Napirendre került az „aktív gazda” kérdése is. Simon Zsolt meglátása szerint az aktív gazda élelmiszert állít elő, gondoskodik a termőföldjéről, és nem várja el, hogy csupán a tulajdonában lévő  földterületre való tekintettel támogatást kapjon. Egy olyan modell kialakítását tartja elfogadhatónak, amely pontosan meghatározza az aktív gazdálkodó feladatait, a kölcsönös megfeleltetési rendszert és a helyes gazdálkodási gyakorlatot. A szlovák tárcavezető elképzelhetőnek tartja a közvetlen támogatások rendszerének kiterjesztését a monogasztrikus állatok (sertés, baromfi) tenyésztőire is.
Ilse Aigner szerint ugyanakkor az aktív gazdálkodó fogalmát közös összuniós konszenzus alapján kell meghatározni, mert félő, hogy ellenkező esetben egyes német gazdák nem felelnének meg az elvárásoknak. A tárgyaláson felmerült a dioxinszennyezett német takarmány kérdése is. Ilse Aigner tájékoztatta szlovák partnerét, hogy Németországban inzenzív vizsgálat folyik az ügyben. A felek megegyeztek abban, hogy szigorítani kell a takarmány ellenőrzési rendszerét. Az élelmiszerek eredetének megállapítása terén is módosításokra van szükség, ehhez azonban valamennyi tagállam támogatására lesz szükség. 

SZM, Felvidék Ma