A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház hivatalos lapja vezércikkében Anna Hisemová magyarizsépi lelkipásztor – a magvető példázata alapján – a bizonyságtevés feladatára helyezi a hangsúlyt. Ezzel összefüggésben Nehézy Károlynak a lélekmentéssel kapcsolatos, örökül hagyott gondolataival is megismerkedhetnek az olvasók.

 

A lapszám interjút közöl Fazekas László püspökkel az egyház idei, illetve hosszabb távú terveiről. A hitében mélyülő körtvélyesi gyülekezet bemutatása mellett film- és könyvajánlók is szerepelnek a Kálvinista Szemle márciusi számában: a Szerelempróba című keresztyén filmről Tarrné Bial Ivett ír, a Lelkek találkozása című Benkő István-kötetet, illetve az Őskeresztyén történetírás című könyvet A. Kis Béla recenzeálja.
A lapszám megemlékezik Végh Dánielről, a pozsonyi egyházmegye néhai espereséről, aki tíz éve boldogult meg. Bokros Gyula vígtelkei gondnok bizonyságtételét Isten „vérkörében” élve nincsenek véletlenek címmel adja közre. Beszámol a Zsinati Tanács 15. ülésének közérdekű határozatairól, és arra biztat, hogy adónk két százalékával a református hátterű civil szervezeteket erősítsük: ezért közli az adó két százaléka fogadására bejegyzett huszonnyolc református hátterű szervezet listáját és adatait, illetve mellékletét képezik a felajánláshoz szükséges űrlapok is.
Rövid hírek, tudósítások, pályázati felhívások, a küszöbönálló egyházzenei és egyéb egyházi alkalmak előzetesei is olvashatók a Kálvinista Szemle márciusi számában.

Felvidék Ma, A. Kis Béla