Zachariaš István

Március 19-én a Pátria Rádió Közéleti Társalgójában Miklósi Péter beszélgető partnere Zachariaš István, Szepsi város polgármestere, a Szlovákiai Városok és Falvak Társulása vezetőségének és az Európa Parlament régióbizottságának a tagja, az MKP önkormányzati szakpolitikusa volt.

A műsorban az önkormányzatok sokrétű feladatkörét elemezték, főleg a települések gazdálkodására vonatokozó problémákra irányult a figyelmük. Nagyon sok kérdés felmerült az önkormányzatok működésével kapcsolatban, társadalmi pozíciójuk, gondjaik, nehézségeik mind országos, mind helyi viszonylatban vizsgálva, és az is,  milyenek az esélyei a regionális együttműködésnek.
A szlovákiai városok és falvak zöme ugyanis egyre kevesebb pénzzel gazdálkodik, minden téren spórolásra vannak kényszerítve, sőt egyes önkormányzatok még alapvető feladataik ellátására sem képesek.
A beszélgetés idejében még kérdéses volt a legutóbbi önkormányzati választások eredményét megkérdőjelező alkotmánybírósági beadvány eredménye, azóta azonban beigazolódott, hogy a 2010 novemberi polgármesteri választások eredményét a taláros testület jóváhagyta, elutasította az ellenjelöltek kifogásait a választások tisztaságát és jogosságát illetően.
Zachariaš István 20 éve Szepsi város polgármestere, egyben az Európa Parlament régióbizottságának, valamint a “ZMOS”, azaz a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának vezetőségi tagja.
Mint volt megyei képviselőnek, jó áttekintése van a települések és megyei önkormányzatoknak együttműködéséről. Ezért is vallja, hogy bár nem mindenben tud a megye segíteni a kisebb településeknek, mégis sokat számít egy község életében, hogy van-e az együttműködést segítő megfelelő kezdeményezés. Zachariaš István a beszélgetés során kiemelte a Zdenko Trebuľa megyei elnök által megszervezett önkormányzati képviselői találkozót, és hozzátette, hogy a Szlovákiai Városok és Falvak Társulásának Tanácsában már öt éve ő maga is a konkrét együttműködést szorgalmazza.
Arra a kérdésre, hogy mennyire bíznak meg a polgármesterekben a polgárok, úgy válaszolt, hogy erről igenis fontos nyíltan beszélni, mert szerinte egy bizonyos mesterségesen gerjesztett ellenséges hangulat tapasztalható a megválasztott tisztségviselőkkel szemben. Mégis az önkormányzat az a testület, amelyben legjobban bíznak az emberek. Többségében mégiscsak értékelik a polgármesternek, illetve az önkormányzat tagjainak a község fejlesztésére és az életkörülmények javítására irányuló erőfeszítéseit. Persze vannak visszaélések is, amit ő maga is elítél. Látni kell azonban, hogy ez a negatív jelenség csak a tisztségviselők töredékére jellemző, a többség megbízható. Sokszor valószínűleg a média is szerepet játszik egyes dolgok felnagyításában, de ha a tájékoztatás korrekt, akkor az a közösség hasznára van. Mert információra szükség van, de a tudatos hitelrontás rossz hatású, a társadalmat megmételyezi. Ennek következménye lehet szerinte az is, hogy választásról választásra kevesebb szavazóval számolhatunk.
Arra a felvetésre, hogy a rendszerváltás utáni időszakban egyre többen jelentkeznek a polgármesteri funkcióra, a stúdióvendég azt válaszolta, hogy ez nem általánosítható, és több, összetett oka is van. Elsősorban a romló gazdasági helyzetből adódik, a jelöltek élni akarnak a lehetőséggel, és nem utolsó sorban közrejátszik a bérezés is. Véleménye szerint sokan nem mérik fel, mekkora felelősséggel jár a polgármesteri munkakör, és gond az is, hogy nincsen kvalifikációs feltételhez kötve a jelöltek elfogadása.
Kifejtette, az önkormányzatiság elveit védeni kell, és ő a közös fellépés, érdekvédelem hiányát érzi. A 2011-es év meglátása szerint az építkezés éve lesz, melyben ugyanúgy fontos a bizalomszerzés és a nyitottság, valamint az önkormányzati demokrácia elveinek gyakorlása. Zachariaš István a továbbiakban is ugyanúgy, mint idáig, szeretne helytállni a közösségi érdekképviseletében, hiszen most az újabb négy évre szóló programját kell megvalósítania, és a feladat egyre nehezebb. A kollégáinak az önkormányzatokban azt üzente a Pátria Rádió stúdiójából, hogy az önkormányzatok a saját lehetőségeikkel a lehető legjobban éljenek.

Pátria, Felvidék.ma