29099

Június 10-11-én III. Arányi napokat rendezett Komáromban a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság.

A Selye János Egyetem konferencia-központjában sorra kerülő kétnapos előadássorozat alapgondolatát az első előadó, prof. dr. Kellermayer Miklós, a MET elnöke fogalmazta meg nyitó előadásában, melynek címe: Ne nézzük tétlenül nemzetünk fogyását, bajbajutottságát volt. Az első nap előadásai elsősorban a Kárpát-medencei magyarság demográfiai, szellemi, etnikai, vallási és egyéb fontos kérdéseivel foglalkoztak, de szó volt a Szlovákiában tartott népszámlálásnak a helyi magyarság számára várhatóan elkeserítő eredményeiről is. Utolsó előadóként az egykori ismert tájfutó, Monspart Sarolta tornáztatta meg nagy derültséget kiváltva az ekkorra már kissé fáradó hallgatóságot.

A konferencia második napjának szakmai része előtt a jelenlévők megkoszorúzták az egykori kiváló orvos, dr. Arányi Lajos emléktábláját, majd ezután szakmai jellegű, egészségügyi témákat felölelő előadások hangzottak el. Az orvoskonferenciát nemzeti imánk, a Himnusz és a Szózat eléneklése foglalta keretbe.

A rendvény kapcsán megkértük Dr. Bastrnák Ferencet, a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság elnökét, mutassa be szakmai szervezetüket és annak magyarországi anyaszervezetét.

“A Magyarok Világszövetsége székházában történt többszörös előkészítő tárgyalást követően magyarországi, nyugati és Kárpát-medencei résztvevőkkel 1993. május 23-án Mosdóson a Tüdő-és szívkórház előadótermében került sor az alakuló ülésre. 73 taggal megalakult a Magyar Egészségügyi Társaság.

A társaság célja: a Kárpát-medencében élő, elsősorban a magyar népesség egészségi állapotának javítása. Az eszköz, amivel a cél elérhető, az egészségügyben dolgozó orvosok, szakdolgozók, gyógyszerészek illetve mindazon személyek részére, akik a népesség egészségi műveltségét, a beteggyógyítás színvonalát emelni hivatottak, rendszeres képzése, továbbképzésük biztosítása.

Már az alakulás utáni első év is megmutatta, hogy jóval nagyobb igény van a határon túli országokban az évi egy továbbképző ülésnél, ezért az elnökség elfogadta, hogy az éves program keretén belül mindegyik tagozat (Vajdaság, Erdély, Kárpátalja, Felvidék) saját továbbképző napokat tart. A konferencia jellegű továbbképzéseken túl igen jelentős az egyéni továbbképzések támogatása is. Az elmúlt évtizedekben több száz, az anyaországon kívüli dolgozó orvosnak, illetve szakdolgozónak biztosított többhetes továbbképzési lehetőséget. Úgy gondoljuk, hogy a MET jövője az egész európai kultúra szempontjából lényeges, mivel megfelel mindazoknak a terveknek, amelyeket az európai közösség célul tűzött ki. Az eddigi tapasztalat azt mutatja, hogy a MET mint szervezet elsőként érte el, hogy a határok átjárhatóvá váltak.

A MET 1993 mosdósi alakuló ülésén a Felvidéket ketten képviselték, Dr. Fegyveres Margit és fia Fegyveres Tibor. Dr. Fegyveres Margitot megválasztották a Kárpát-medencei régió elnökségi tagjává. A tisztséget 1995-ig töltötte be, mikor a tisztújító közgyűlésen Dr. Bajnok Istvánt választották meg a felvidéki tagozat elnökévé.

Dr. Bajnok István egészségi állapotára való tekintettel tisztségéről 2006-ben lemondott és a közgyűlés engem választott a tagozat új elnökévé. Sajnos a felvidéki tagozat „dicsekedhet” a legkisebb taglétszámmal, a jegyzett aktív tagok létszáma alig haladja meg az 50 főt. Taglétszámunk tehát kicsi, de annál aktívabb. 1997-ben Révkomáromban rendeztük meg az első felvidéki konferenciát, ahol a fő téma a diabetes mellitus – a cukorbetegség és szövődményei voltak.

2002-ben Kassán megrendezésre került a következő felvidéki konferencia, melynek témája „Az emésztőrendszer betegségei” volt. Ezután és talán ennek hatására megalakult a felvidéki tagozat keleti csoportja Kassán, prof. Rácz Olivér vezetésével. Sajnálatos módon a kezdeti eufória alábbhagyott és a kapcsolat elakadt, megszűnt a keleti csoporttal. Azon fáradozunk, hogy újra felújítsuk ezt a kapcsolatot és a felvidéki tagozat ne csak Komárom-Dunaszerdahely-Újvár régióra korlátozódjon.

2006 májusában tudományos tanácskozást tartottunk Nagymegyeren: „A halmozottan sérült magyar fiatalok érvényesülési lehetőségei” volt a fő téma. A szakmai tanácskozáson az érintett szülőkön kívül részt vettek parlamenti képviselők, polgármesterek és magyarországi szakemberek. A nagy sikerre és pozitív visszajelzésekre való tekintettel tovább foglalkozunk ezzel az égető problémával. Felvettük a kapcsolatot a hasonló problémával foglalkozó alapítványokkal : Carissimi társaság, Rett szindróma alapítvány, Down Dada szolgálat.

2006. novemberében hivatalosan is bejegyzésre került a Belügyminisztériumban a felvidéki tagozat, mint polgári társulás Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság néven.

A 2006. decemberi MET – tihanyi – elnökségi ülésen Dr. Mikola István elnök úr támogatásával, az erdélyi és vajdasági példán felbuzdulva, ahol évente rendeznek konferenciát, 2007. március 30-31-én megrendeztük az első és egyben hagyományteremtő Dr. Arányi Lajos napokat Révkomáromban. Az elnökség ajánlatára az Arányi napok kétévente kerülnek megrendezésre, de a felvidéki tagság beleegyezésével, hogy ne szakítsuk meg a hagyományt, a köztes években is rendezünk konferenciát . Ezeknek a rendezvényeknek a témája talán nem is annyira az egészségre, az egészség megőrzésére fekteti a hangsúlyt, mint inkább a nemzeti öntudat felébresztésére, a magyarságunk megtartására. Így rendeztük meg 2008-ban „Ne nézzük tétlenül nemzetünk fogyását” c. konferenciánkat. A nagy sikerre és érdeklődésre való tekintettel – 240 hallgatónk volt, folytattuk e kezdeményezésünket, így került megrendezésre 2010. június 4-én a trianoni megemlékezésünk. Közben 2009-ben megrendeztük a II. Arányi Lajos napokat – onkológiai témákban.

Dr. Arányi Lajos városunk szülötte, a kórbonctan első magyarországi professzora, az első patológiai intézet alapítója, a MTA tagja, polihisztor és nem utolsó sorban Vajdahunyadvára rekonstrukciójának elindítója. A kétnapos orvostovábbképző konferencia második napján emléktábla avatásával emlékeztünk városunk szülöttére.

Idén azaz 2011. június 10-11-én a III. Arányi napokat rendeztük meg városunkban a SOTE II.Belgyógyászati klinikájával karöltve. Konferenciánk témája: „Metabolikus szindróma mítosz, vagy valóság”. Természetesen most is foglalkoztunk nemzeti öntudatunk építésével, így pénteken, június 10.-én folytatva hagyományunkat, olyan előadókat hívtunk meg, mint prof. Kellermayer Miklós, Dr. Szijártó István, Monspart Sarolta. A felvidéket Gál László és Gyurgyík László képviselték, aki a népszámlálás adatait elemezte a felvidéki magyarság szempontjából.

Remélhetőleg a rendezvényeink elérik – elérték céljukat, és a felvidéki magyar egészségügyi dolgozók és az egész felvidéki magyarság számára egy színvonalas előadássorozat egyik állomása lesz. Bízva a sikerben, azon felbuzdulva talán tagjaink létszáma is nőni fog” – tette hozzá az elnök úr.