28908

A Felvidéket is bejárt feltámadási jelvény a Csíksomlyói búcsún egyesült június 11-én, amelyet nagypénteken Zamárdiból, illetve Tihanyból indítottak útjára, hogy egy szívet rajzolva behálózza a Kárpát-medencét.

A két ág Csíksomlyón egyesült június 11-én. A mintegy 3000 kilométeres zarándoklatot idén immár hetedik alkalommal tették meg a Balatontól Csíksomlyóig. A feltámadási jelvény áthaladt a történelmi Magyarország minden utódállamán, hogy hirdesse a feltámadt Krisztussal való szövetséget és a nemzeti újjászületés tiszta vágyát.
A zarándokok menetének három iránya van: felső, középső és alsó ágon haladnak át a Kárpát-medencén. A feltámadási menetnek eredetileg két ága volt: alsó ága Baranyán és Délvidéken, majd az Alföldön át lép be Erdélybe. Felső ága Felvidéket, Észak-Magyarországot, Kárpátalját köti össze Erdéllyel és Csíksomlyóval. A középső út – mely jelentkezések, meghívások során jött létre – Magyarország középső és északi településeit érinti. A felső és alsó útvonal képzeletben egy szívet rajzol a Kárpát-medencében.
A feltámadási menet idén is a Csallóközön át Zoboraljára és a Garam-mentére, valamint az Ipoly-vidékre is elhaladt. Több éve már a Pázmaneum Társulás szervezi meg a felvidéki egyházközségekkel karöltve a feltámadási jelvény fogadását és annak útvonalát. Idén sem volt ez másképp, így az Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt eljutott Komáromba, Dunaszerdahelyre, Érsekújvárba, Nyitrára, a Zobor vidékre, Zselizre, Garamkövesdre, Helembára,  Ipolyságra és Ipolybalogra is.
A feltámadási menet jelvénye egy Árpád-kori motívumú szárnyas kereszt, melyet úgy faragtak ki, hogy az eredeti két útvonalon egy teljes jelképet mutasson. A nemzeti egységet a jelvény úgy fejezi ki, hogy a zarándoklat indulásakor még egy a feltámadási jelvény; majd a tihanyi kálvária feszületénél kettéválik. A jelvényre a résztvevő közösségek egy jókívánságot, üdvözletet, áldást küldő szalagot kötnek fel, a kísérő zarándokkönyvbe pedig beírhatják üzenetüket és élményeiket. A menet fogadásáról és továbbításáról a helyi plébániák, lelki közösségek, civil szervezetek gondoskodnak.
A feltámadási menet pünkösdkor úgy ér véget, hogy a madéfalvi és a csíkszentkirályi kereszt népe felviszi a feltámadási jelvényt a Kis-Somlyó nyergében zajló szentmisére. Az oltár előtt egyesítik őket, s az újra egy jelvényt ezután a csíksomlyói közösség viszi le a plébániatemplomba, a csángó misére. Ebben a templomban őrzik minden esztendő szalagjait. A feltámadási jelvények minden évben visszakerülnek a balatoni kiindulási helyre.