28896_02

Ismeretlen szomszéd – Neznámy sused címen a www.sme.sk-n is elindult az a kezdeményezés, amely a jelenlegi Magyarországot, magyar társadalmat szeretné bemutatni a szlovákoknak.

A  projekt egyébként a Terra Recognita Alapítvány és szlovákiai partnerei (Bél Mátyás Egyetem, Besztercebánya; Comenius Egyetem, Pozsony; Nyitrai Konstantin Egyetem; Szlovák Külügyi Társaság) közös vállalkozása, amellyel egyben a szlovák és magyar civil szféra közti együttműködést is szeretnék elősegíteni.

A hírportálon való megjelenés nem csak egy háttér nélküli próbálkozás, hiszen a projekt vezetői már 2010-ben előadás-sorozatot szerveztek a téma kapcsán. Ennek első részére Besztercebányán került sor, 2010. április 28-án, ahol  Bartha Attila: Gazdasági folyamatok Magyarországon 1989 után és Balogh Ákos Gergely: A magyar média 20 éve című előadásai hangzottak el. Az előadásokat követő vitát a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem docense, Martin Klus vezette le.

Ezt további előadások követték Pozsonyban, Nyitrán, ahol ugyancsak élénk vita alakult ki a felvázolt témák kapcsán. A projekt egyik szervezője, a magyarországi Terra Recognita Alapítvány egyébként még 2005 novemberében “közép-európai civil külpolitikai kezdeményezésként” alakult meg. Az alapító okiratban lefektetett célkitűzések két fő területet érintettek: a közép-európai térség országai közötti együttműködési készség fejlesztése, a magyar társadalom Közép-Európával kapcsolatos ismereteinek bővítés valamint a Magyarország és a vele szomszédos államok közti kapcsolatok javítása, a szomszédos országok többségi társadalmaival folytatott párbeszéd és ismeretbővítés révén.

Az alapítvány aktív tagságát főként történész, közgazdász, politológus diplomával rendelkező fiatal kutatók, doktorandusz-hallgatók alkotják. Az elmúlt hat év alatt több olyan sikeres kezdeményezésben vettek részt, amely a társadalom megismerését segítették elő. Kiemelhető például a szlovák-magyar párbeszédet célzó “Meghasadt múlt – Rozštiepená minulosť” projekt, amelyet a Pillar Alapítvánnyal közösen indítottak, a Magyar Köztársaság Külügyminisztériuma és a Stredoeurópska Nadácia támogatásával.

Itt 16 rövid tanulmány során a szerzők reflektálni akartak a szlovák történelemszemléletnek azon pontjaira, melyek valamilyen módon a magyarsághoz, Magyarországhoz is kapcsolódnak.

A sme.sk-n megjelenő írások is azt a célt szolgálják, hogy a szlovák olvasó is megismerje azokat a mozgatórugókat, amelyek a magyarság mindennapjait irányítják és meghatározzák. Ezzel feltehetően a projektben résztvevő szakemberek is azt szeretnék elérni, hogy releváns vita folyhasson a szlovák-magyar párbeszéd során.