29041

Az Atyához megyek, és elküldöm a Vigasztalót, a Szentlelket, aki eszetekbe juttat mindent.

Jézus szavai a Szentháromság titkába engednek bepillantani. Isten a szeretet, a szeretet önmagában nem elképzelhető. Isten szentháromság, amely szeretet-közösséget jelez. Jézus közösségbe vonja apostolait, és az apostolok is közösséget formálnak a hívőkből. Az Egyház kezdettől fogva közösség, mintája szeretne lenni Isten szeretet közösségének.
Ez a szeretet közösség az egyházközségben valósul meg. Így válhat a plébánia a közösségek közösségévé. Keresztény hitünk nem csupán az egyes embernek szól. Ezért kapunk miden szentmisében küldetés, arra hív Isten, hogy tegyünk tanúságot szeretetéről.
Mennyire fontos nekem a másik ember, aki mellettem ül a padban, akivel rendszeresen találkozom misére jövet-menet? Mennyire igyekszem bekapcsolódni az Egyház életébe? Legyen az plébániai program, vagy egyházmegyei esemény?
A mai, nagyváros lét magányossá teszi az embert. Rengeteg emberrel van kapcsolatunk, még sincs sokszor közösség körülöttünk. A mai világ szétzilálja a családi közösséget is. Hagyom-e saját családomban, hogy egymás mellett élő magányosak legyünk? Vagy tudunk még időt szakítani egymásra. Meg tudom-e hallgatni a másikat, vagy csak a saját ügyem a fontos?
Szentháromság ünnepén szeretnénk megerősítni a közösséghez való tartozást. Szentháromság ünnepén szeretnénk újra nyitni a másik ember felé, megerősíteni szeretet kapcsolatainkat.