29134_01

Találkozni valakivel mindig jó dolog, különösen, ha egy érzés, ha egy akarat vezérel bennünket.

Így volt ez 2011. május 21-én Nagykaposon az ifjúsági központban, ahová három egyházmegyéből gyülekeztek a konfirmálni készülő fiatalok: Ung-, Zemplén és Kárpátalja. Mintegy 50 fiatal hat lelkipásztor vezetésével.
Minden találkozásban van meglepetés és izgalom… Vajon sikerül-e barátságokat kialakítani, miről szól, mi lesz az üzenete e találkozásnak, milyen lesz az együtt eltöltött nap? Ilyen és ehhez hasonló kérdések járták át a fiatalok szívét aznap délelőtt. Kérdéseikre gyorsan választ kaptak fiataljaink a napi ismertetőből, amikor is Pándy Árpád nagykaposi lelkipásztor szólt hozzájuk. A nap témája: Hűség, fogadalom. A három egyházmegye fiataljait most ez fogta össze e találkozásban, együtt gondolkodásban. Üdvözlés és köszöntés után Tirpák István bési lelkipásztor szólt a fiatalokhoz, Lukács 9,57-62 alapján. Isten Igéje megszólított most is mindnyájunkat. Jézust követni nem könnyű… nehézséggel kell számolnia annak, aki őt követni akarja, mert aki őt követni akarja, azaz Ő sorsába osztozik – hangzott az igemagyarázatban. Jézus ma is megszólít minket: Gondold végig, hogy igazán akarsz-e követni? Nem mondhatod, hogy „előbb” ezt és ezt el kell végeznem, és majd aztán követlek… ezek csak kifogások! Így Krisztust követni nem lehet! Őhozzá kell igazítani életünket, nem lehet Jézust követni, hogy hátra felé nézek, és előre megyek… őt kell nézni, és őt kell követni. Gondold át: Érdemes Jézust követni?- hangzott végezetül a kérdés a konfirmálni akaró fiatalok felé. Véleményünket, érzéseinket, gondolatainkat az ezt következő csoportbeszélgetésekben „beszéltük ki” egymás között. Majd közösen éneket tanultunk! De hogyan? A helyi gyülekezet a vendég fiataloknak, majd pedig a vendégek nekünk tanítottak énekeket! Gitárkísérettel Krausz Viktor lelkipásztor tette még hangulatosabbá az éneklést. Ez után következett a bemutatkozás, először Kárpátalja! Katona Viktória vezetésével, megismertük az ottani református templomok, gyülekezetek történetét és csodálatos „élő” beszámolót kaptunk a gyülekezetekben végzett szolgálatokról, fiatalokról, mely lelkileg erősített és épített mindnyájunkat. Elérkezett az ebéd ideje is, itt szeretnénk megköszönni dolgos asszonytestvéreinknek azt a sok finomságot, amit szívük szeretetével készítettek és tettek elénk a szépen megterített asztalra.
{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/06/29134_04.jpg” width=”150″ height=”200″ title=”Délutáni sport” }{/japopup}Tovább folytatódott a bemutatkozás, most az Ungi egyházmegye került sorra. Egri Gergő nagykaposi segédlelkész vette át a szót és ismertette templomaink, gyülekezeteink történetét. Így lett eggyé, teljessé előttünk az egykoron területileg együvé tartozó ungvidéki reformátusság.
Délutáni programunk folytatódott, Csicser felé vettük az irányt gyalogosan. A sportpályán már vártak az előkészített játékok, feladatok. És kitűnően helytálltunk, mindent kipróbáltunk, nagyon jól éreztük magunkat. És elfáradtunk… De még hátra volt a meglepetés-vacsora, a finom gulyásleves.
Másnap közös istentiszteleten vettünk részt a kárpátaljai fiatalokkal, ahol Katona Viktória nagydobronyi missziós lelkipásztor hirdette Isten Igéjét. A nagydobronyi fiatalok pedig ifjúsági énekekkel szolgáltak. A délután, a művelődés és a sport jegyében telt el, a mintegy 45 fős csapat meglátogatta a magyar Bibliafordítás történelmi bölcsőjét, Vizsolyt. Hazafelé jövet megálltunk Károli Gáspár gönci templománál. A nap hátralevő részét a sátoraljaújhelyi kalandparkban töltötte az ifjúság.
A nap végéhez érve elmondhattuk: Jó volt együtt lenni, jól érezni magunkat olyan fiatalok közösségében, akik konfirmáció előtt állnak. Jó volt Isten Igéjét együtt hallgatni és figyelni, hogy mit jelent-jelenthet számunkra a konfirmáció. Jó volt érezni, hogy vannak mások is, akik reformátusok, szeretik Istent, és konfirmálni készülnek. Azt gondolom, erősödhettünk e napon, Istenünk segítsen meg minket, hogy továbbra is összegyűlhessünk az Ő nevében és megmaradhassunk Ő mellette. Soli Deo Gloria!

Felvidék.ma, mmm

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/06/29134_02.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/06/29134_03.jpg” width=”200″ height=”150″ title=”Ifjúsági nap Nagykaposon” }Ifjúsági nap Nagykaposon{/japopup}