29270

A politikus, közíró, az Európai Parlament tagja, az utolsó osztrák császári trónörökös kilencvennyolc évet élt.

Az alsó-ausztriai Reichenau an der Rax közelében levő Wartholz villában született az utolsó osztrák császár és magyar király gyermekeként és legidősebb fiaként. Édesanyja Zita Bourbon–pármai hercegnő, császárné és királyné volt, keresztapja Ferenc József. Egyetemi tanulmányait a Leuveni Egyetemen végezte Belgiumban, ahol 1935-ben megszerezte a politika és társadalomtudományok doktora címet.

Habsburg Ottó 1912-ben a trónöröklés sorrendjében a negyedik helyen szerepelt. Apját, IV. Károlyt (Ausztriában: I. Károly császárt) törvényesen 1921-ben (1921. évi XLVII. törvénycikk) Magyarországon is megfosztották trónjától. Ottó egészen a második világháború végéig reménykedett a visszatérésben.
1960-ban a Habsburg–Lotaringiai-ház több tagja elfogadta a Habsburg-törvényt, és aláírta a lemondó nyilatkozatot. 1961. március 31-én maga Habsburg Ottó trónörökös, az utolsó császár legidősebb fia, a család feje is aláírta a trónigényről való lemondását, ennek jogérvényessége körül azonban Ausztriában jogvita keletkezett (a „Habsburg-válság”), ez több évig késleltette hazautazását. A osztrák közigazgatási bíróság végül Habsburg Ottó javára döntött, aki 1966. október 31-én négy évtizednyi távollét után visszatérhetett hazájába.
A Páneurópai Uniónak 1936-tól tagja, 1957-től alelnöke, 1973-tól elnöke volt. 1978-ban német állampolgárságot kapott. 1979 és 1999 között a CSU frakció mandátumával tagja volt az Európai Parlamentnek, két ízben is a frakció korelnökeként. Nagy szimpátiával kísérte az 1988–1989 évi közép-kelet-európai változásokat. Sokat tett az Európai Unió bővítéséért, ennek keretében Magyarország csatlakozásáért. Politikai tevékenységére jellemző, hogy a Kárpát-medencében szinte minden országban ugyanazt a beszédet mondta el az illető ország nyelvén.

*  * *

A Magyar Koalíció Pártja mély fájdalommal vette tudomásul Habsburg Ottó elhunytának hírét –  Habsburg Ottó magyar trónörökös, politikus és író 1912-ben született az utolsó osztrák császár és magyar király, IV. Károly és felesége, Zita császárné legidősebb fiaként. 1979-től húsz éven át a kereszténydemokrata CSU frakció tagja volt az Európai Parlamentben. Nagy szimpátiával kísérte az 1988-1989 évi kelet-közép-európai változásokat, és sokat tett az Európai Unió bővítéséért is. Több nyelven, köztük magyarul is kiválóan beszélt, és négy ország – Németország, Ausztria, Horvátország és Magyarország – állampolgára lett.  Az MKP mindig nagyra értékelte Habsburg Ottó tevékenységét. Európai parlamenti képviselőként nagy mértékben hozzájárult a kelet-európai országok uniós csatlakozásához. Sokat tett a Kárpát-medence népeinek békés együttéléséért, a magyar közösség megmaradásáért. Magyar gyökereihez mindig hű volt, ez tükröződött közéleti tevékenységében, a magyarokhoz és Magyarországhoz való kapcsolatában. Az MKP őszinte részvétét fejezi ki Habsburg Ottó családtagjainak. Emlékét örökké megőrizzük. – mondta Berényi József, az MKP elnöke

{iarelatednews articleid=”9322″}