29369

Kevés az utánpótlás a szlovák nőkből – állapítja meg a Szlovák Statisztikai Hivatal, mely szerint a tavalyi év folyamán az egy nőre jutó újszülött leánygyermekek száma csupán 0,6 volt. Az élve született gyermekek száma enyhe csökkenést mutat, bár már második éve a 60 ezres érték fölött van.

A tavalyi év folyamán 60 410-zel nőtt Szlovákia népessége, ebből 30,5 ezer volt a fiúgyermek és 29,9 ezer a lány. A legtöbb gyermek tavaly is már hagyományosan az Eperjesi és a Kassai kerületben született, bár itt is csökkenés mutatkozott. Jelentősebb növekedés volt viszont az élve született gyermekek számának tekintetében a Pozsonyi kerületben és enyhébben ugyan, de a Trencséni kerületben is.
Zuzana Podmanická, a népesedés és népszámlálási osztály vezetője szerint a jelenlegi értékek az 1996-ban mértekkel hasonlíthatók össze. A szülések alacsony számát tekintve, a 2002-es év emelhető ki, amikor is csupán mintegy 51 ezer gyermek született. Podmanická szerint az elmúlt két év alatt a szülések számát tekintve a nagyon alacsony szintről eljutottunk a kritikus szintre. „A fejlődés kicsúcsosodása, hogy a 90-es évek kezdetétől fogva a szlovák nők nem biztosítanak maguk helyett megfelelő reprodukciós utódállományt, az utánpótlás szintje csupán a 0,6-0,7-es érték körül mozog, azaz ennyi lány újszülött jut egy felnőtt nőre” – tette hozzá.
Továbbra is folytatódik az az irány, hogy a szlovák nők kitolják a gyermekszülés idejét idősebb korukra. Míg közvetlenül a forradalom után átlagosan 22 évesen szültek a nők, manapság a gyermekszülésre sok esetben harmincévesen kerül csak sor. De ugyanúgy kitolódott időben az első gyermek megszülése is. 2001-ben még 24 évesen szülték első gyermeküket a nők, 2010-ben viszont már 27-évesen. A statisztikusok szerint pozitívan értékelhető viszont, hogy harmincéves koruk után a nők igyekeznek behozni a lemaradást, második gyermeküket többnyire 1,5 évvel az első megszületése után hozzák világra.
Podmanická szerint egy másik negatív irány a termékenység csökkenése mellett az is, hogy növekszik a házasságon kívül született gyermekek száma. Arányuk az összes újszülött számából 33 százalék, 2009-ben ez még csak 31 százalék volt. A 20. század 70-es éveinek végéig Szlovákiában a házasságon kívül született gyermekek száma csak 5 százalékot tett ki, de még a 90-es évek elején is csak 10 százalék körül mozgott ez az arány.

Felvidek.ma, Aktualne.sk nyomán: D.É.