29251

A Sme napilap ezen a címen közli a szlovák Statisztikai Hivatal közzétett népesedési felmérésének eredményét. Szlovákiában egyedül az árvai és a szepesi régiók lakói képesek a „megfiatalodásra”, de ott sem lesz sokáig ilyen kedvező a természetes szaporulat.

Ha viszont a többi régió is olyan képet mutatna, mint Dél-Szlovákia, akkor már Szlovákia is a kihalás felé haladó országok között szerepelne. Az Érsekújvári, Lévai és a Nagykürtösi járások lakosainak száma évente több százzal csökken, ezt mutatja a Statisztikai Hivatal most közzétett legújabb számadata. Pontosabban, amíg szlovákiai átlagban tavaly ezer emberre számítva 2 fővel növekedett a lakosok száma, addig a dél-szlovákiai járásokban ugyanez 2 és 5 fő között csökkent. Például, amíg Kelet-Szlovákia lakosságának csökkenésében – országon belül – a munka utáni elvándorlás játszik szerepet, addig délen ez az ok az elhalálozás. Dél-Szlovákiát tehát a kihalás veszélye fenyegeti!
Észak dél elleni harcot mutat a szülések aránya is. Az élveszületett gyermekek száma tekintetében csak Árvában, Sárosban, Szepességben és Pozsony kerületének néhány járásában kedvező a helyzet. Ezekben a régiókban – Pozsony város kivételével – a válásokhoz viszonyított házasságkötések száma magasabb, a művi vetélés és a természetes elhalálozás pedig alacsonyabb. Branislav Šprocha, a Demográfiai Centrum kutatója szerint, ez a jelenség egy hosszantartó folyamat eredménye. „A Szlovákia déli járásaiban már a 19. és a 20. század között megindult a népességfogyatkozás, a  nők csökkenő arányú termékenysége, illetve a kisebb család „divatja” miatt. Szlovákia északi és észak-keleti régióiban a szülési kedv hosszú idők óta a legkedvezőbb” – magyarázta. Az okokat a szakemberek a lakosság összetételében látják. Míg északot az elkötelezett katolikus családok lakják, akik a vallási hagyományaikhoz híven a nagycsaládhoz és a gyermekekhez ragaszkodnak, addig délen az evangélikus és református egyház híveinél ezek a kötelességek már háttérbe szorultak, az anyasághoz és a szülői feladatokhoz már annyira nem ragaszkodnak.  Szepesség és Sáros szaporulatában nagy szerepet játszik az ott élő nagyszámú roma közösség is. „A roma kisebbség termékenysége ötvözve a fiatalon vállalt anyasággal nagyszámú népességnövekedést eredményez” – jegyezte meg a kutató.
Ľudmila Ivančíková a Statisztikai Hivatal dolgozója viszont arra figyelmeztet, hogy a szaporulat grafikonja náluk is lefelé hajló ívet mutat. „Azok a kerületek, ahol ma még kedvezőek a népesedési arányok a következő években már ellentétes születésarányt mutathatnak. Az elköltözéssel és az ingázó munkavállalással megváltozik és csökken az emberek saját értékeikhez való ragaszkodása is. Jellemzően ilyen változást figyelhetünk meg az árvai és a szepességi régiókban, ahol az ott élők már kezdik feladni a hagyományos konzervatív családszemléletüket” – mondta. „Az emberek ma bejárják a világot, látják hogyan élnek máshol. Főleg a városba költözött fiatalok adják fel az otthonról hozott családtervezési modellt” – erősítette meg a kutatónő szavait Ján Kandera, Námesztó polgármestere.
Egyedi esetnek számit a Pozsonyi kerület, amely folyamatos népesedésnövekedést produkál. Nem csak az ideköltözők nagy száma, hanem a szülések magas és az elhalálozások alacsony mutatója miatt is. „Leginkább fiatalok költöznek a régióba, ahol a családalapítás miatt a szülések várható valószínűsége nagyobb” – magyarázza Branislav Šprocha, a Demográfiai Centrum kutatója. A pozsonyi régióra jellemző az is, hogy itt kezdődött el először az a folyamat, hogy a fiatal hölgyek – a karrierjük érdekében – későbbre halasztják a házasságkötést és a gyermekvállalást. Pozsonyban most jött el az ideje, hogy az itt élő sok hölgy bepótolja az eddigi lemaradást. Ezért magas itt viszonylagosan a szülések száma.

Felvidek.ma, a Sme nyomám: -dg-