chmel-rudolf03

Egy igazi demokráciában a polgártól ered a hatalom és a választott állami tisztségviselők az egyenlő jogok és az egyenlő bánásmód elve alapján gyakorolják a rájuk bízott hatalmat.

Ezért megengedhetetlen, ami az elmúlt napokban a kisebbségi kultúrára szánt pénzek szétosztásánál és a hibás döntések nyilvános indoklásánál megtörtént. Rudolf Chmel és csapata olyan emberi megnyilvánulásról tett tanúbizonyságot, amely egy szabad polgár, egy tisztességes adófizető ember számára elfogadhatatlan.
Tiltakozom, hogy az adócentjeimet olyan emberek osszák szét, akik bírósági ítélet nélkül bélyegeznek meg embereket, csak azért, mert másképp gondolkodnak. Tiltakozom, hogy egy szakmailag megalapozott civil szervezet bírálatára (a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala) olyan válasz érkezzen, amely sértő és indokolatlan. Tiltakozom, hogy a volt pártállam praktikáit érvényesítsék a kisebbségi kultúrában tevékenykedő több ezer önkéntes állampolgár támogatásának elbírálásakor, az én adócentjeim elosztásakor. Tiltakozom és elfogadhatatlannak tartom, hogy ebben az országban káderezzenek, átvilágítsanak, megbélyegezzenek embereket, csak azért, mert nem tartoznak a jelenlegi hatalom kritikátlan dicsőítői és behízelgői közé. Elegem van abból, hogy kétségbe vonják hűségemet, ragaszkodásomat a szülőföldemhez csak azért mert ebben az országba más az anyanyelvem, mint ami a többségé. Elegem van abból, hogy másodrendű emberként kezeljenek, és mások mondják meg, miként gondolkodjak és cselekedjek, hogy az állam a visszaforgatott adóimból nekem is néhány centet visszajuttasson. Elegem van abból, hogy arcátlanul minősítsenek, ok nélkül vádoljanak, mert szabad emberként szeretnék élni, és mert egyenlő jogokat követelek. Elegem van abból, hogy állampolgári jogaim gyakorlásában, anyanyelvem használatában korlátozzanak, és olyan törvényeket kényszerítenek rám, amely a demokrácia alapelveivel ellentétesek.
Egy valódi demokráciában az alapvető emberi jogok gyakorlása közé tartozik a véleménynyilvánítás szabadsága, és az, hogy ezért hátrány, megkülönböztetés nem érheti a polgárt. Az elmúlt napokban a Szlovák Köztársaság kormányának emberi jogokért és nemzeti kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettese és csapata ezen elveket durván megsértette. Pont azok, akiknek eme jogokat és elveket keményen védelmeznie kellene. A rájuk bízott tisztség gyakorlásában csődöt mondtak és több ezer tisztességes, Szlovákia legelmaradottabb régióban a közjaváért dolgozó magyar nemzetiségű adófizetőt emberi mivoltában mélyen megsértettek. Ezért állampolgári kötelességemnek érzem felszólítani a miniszterelnök-helyettest, hogy viselje tettei ódiumát és – érdemei elismerése mellett – mondjon le!

Dunajszky Géza