29784

Czimbalmosné Molnár Évát ez év júliusában nevezték ki a Magyar Köztársaság kassai főkonzulává, a Szlovák Köztársaság Külügyminisztériumában hivatalosan augusztus 15-én vette át működési engedélyét.

A Felvidék.ma hírportálnak így ecsetelte érzéseit: „Óriási megtiszteltetés, hogy a Magyar Köztársaság Kassai Főkonzulátusát vezethetem. Külön öröm számomra, hogy Szlovákia egyik legszebb városában láthatom el feladatomat, melynek többnemzetiségű lakossága mintaszerű együttélésével hosszú ideig példát szolgáltatott más városok számára is. A város nem idegen a számomra, hiszen korábbi munkám során alkalmam volt megismerkedni a történelmi várossal, nevezetességeivel, a város meghatározó személyiségeivel. A konzulátus hatásköre kiterjed a kassai és az eperjesi kerület egész területére, a zsolnai kerület Námesztó, Turdossin, Alsókubin, Rózsahegy és Liptószentmiklós járásaira, valamint a besztercebányai kerület Breznóbánya, Nagyrőce és Rimaszombat járásaira.”

Czimbalmosné Molnár Éva 2000-ben jelen volt a kassai főkonzulátus épületének átadásán is, így emlékezik az ünnepi pillanatokra és az előkészületekre: „A Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottság budapesti alakuló ülésén, 1999-ben fogalmazódott meg ajánlásként a kassai magyar, illetve a békéscsabai szlovák konzulátus megnyitásának igénye. A Határon Túli Magyarok Hivatalának főosztályvezetőjeként akkor a vegyes bizottság titkári feladatát láttam el, emlékezetes pillanat volt.  Egyébként a bizottsági ajánlások között szerepelt még az Esztergom-párkányi híd megépítése, majd a kassai Thália Stúdiószínház épületének a felújítása is. A kassai főkonzulátus 2000. augusztusi ünnepélyes megnyitóján a HTMH részéről én is jelen voltam. Túlzás nélkül mondhatjuk, mérföldkőnek számított a magyar-szlovák kapcsolatokban. Minden alkalommal, amikor belépek a konzulátus épületébe, a falán lévő tábla emlékeztet az átadásra, ami nagy ünnep volt a kassai polgároknak is.”
A konzulátus teljes mértékben betölti alapvető küldetését: ellátja a konzuli érdekvédelmi feladatokat, ápolja és fejleszti a kapcsolatokat a konzuli kerületben tevékenykedő magyar közösségekkel, segíti és támogatja a határ menti és a határon átnyúló együttműködést. A Főkonzulátus elsődleges feladata a hagyományos konzuli feladatok, a magyar állampolgárok és jogi személyek érdekvédelme, közigazgatási feladatok ellátása.
A protokolláris teendőkkel kapcsolatban az új főkonzul asszony elmondta, Magyarország kassai főkonzultusa az egyedüli hivatásos konzuli képviselet Kassán, Eperjesen pedig az ukrán főkonzulátus működik, melyet szintén egy hölgy vezet.  Kassán több tiszteletbeli konzul is tevékenykedik (orosz, lett, spanyol, szerb, belga, török, és holland), kikkel a korábbi kassai magyar főkonzulok személyes kapcsolatot ápoltak, ezért ő is számít együttműködésükre.
Amikor konkrét terveiről, elképzeléseiről kérdeztük őt, kiemelte a regionális politikai, gazdasági, kulturális és egyéb kapcsolatok ápolását. „A kétoldalú gazdasági kapcsolatokat, a határon átnyúló együttműködést kívánom elősegíteni, emellett a magyar-magyar kapcsolatok ápolását is a Főkonzulátus egyik legfontosabb küldetésének tekintem. Annak érdekében, hogy az intézmény méltó helyet kapjon a magyar-szlovák, illetve a magyar-magyar gazdasági, kulturális és társadalmi együttműködés terén, szoros kapcsolatot kívánok fenntartani a konzuli kerület területi és helyi államigazgatási, valamint önkormányzati testületeivel, a politikai pártok helyi szerveivel, a kulturális és tudományos élet személyiségeivel, vállalatvezetőkkel, üzletemberekkel. Kitüntetett figyelmet kívánok szentelni a fiataloknak is. Tovább kívánom erősíteni a kapcsolatot a konzuli kerület magyar politikai, társadalmi és kulturális szervezetek, intézmények, magyarlakta régió önkormányzatainak képviselőivel is.”

Czimbalmosné Molnár Éva neve Szlovákiában ismerősen cseng, alig van valaki a közéletünkben, aki ne került volna kapcsolatba vele. Ezt kérésünkre így összegezte:
„A Magyar Köztársaság Kulturális Intézetét 2000-2005 között öt évig vezettem Pozsonyban, felejthetetlen, csodás élményekkel gazdagodtam. A magyar és szlovák kulturális közegben, az irodalmi, zenei, színházi élet legnevesebb képviselőivel, lelki-szellemi értékhordozóival tölthettem időm nagy részét. Olyan intézetben, ahol a helyi magyarok otthon érezhették magukat, a szlovák közönség pedig vendégként látogatta szívesen. Egy magyar kulturális intézetet vezetni Szlovákiában igazi kihívás volt, és hat év elteltével még mindig pozitív visszajelzéseket kapok az akkor végzett munkámról, mely bevallom, jó érzéssel tölt el.
Kassán először, éppen tíz éve, 2001 őszén szerveztem magyar kulturális napokat. Emlékszem, a rendezvénysorozatunk első négy napja alatt háromszor fordult elő, hogy a közönség nem fért be a rendezvény helyszínére, akkora volt az érdeklődés. A 2003-as rendezvényünk hasonló sikert aratott a kassai művészetpártolók körében. Jó kapcsolatot építettünk ki a helyi intézmények vezetőivel, és legnagyobb örömömre jó néhányan közülük még megtartották posztjukat. A további együttműködés reményében hamarosan felveszem velük is a kapcsolatot, keresve a párbeszéd és a megegyezés lehetőségét.”
Mint ismert, 2013-ban Marseille mellett Kassa viseli majd az Európa Kulturális fővárosa címet. Kassa történelmi öröksége, építészeti alkotásai kiválóan alkalmasak arra, hogy az érdeklődők, látogatók jobban megismerhessék és megértsék közös történelmi múltunkat és jelenünket. „Ezzel kapcsolatban terveim között szerepel, hogy a főkonzulátus személyes közreműködésemmel is szerepet vállaljon a projektben, együttműködve a szlovák szervezőkkel”, hangsúlyozta, és Kassa kulturális életével kapcsolatban még megjegyezte: „Szomorúan tapasztaltam a Fő utcai magyar könyvesbolt megszűnését, viszont újabb kezdeményezésnek lehetek tanúja, a Rovás-Löffler Akadémia létrejöttének, ami jó alap a fiatalok körében a közösségépítő kulturális tevékenységhez. Véleményem szerint a Kassán tanuló magyar nemzetiségű diákoknak szükségük van egy szellemi bázisra, melynek kialakításában szívesen vállalok közvetítő szerepet.”

A kassai főkonzulátust megelőzően Czimbalmosné Molnár Éva Budapesten a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Nemzetpolitikai Államtitkárságán tevékenykedett, amelyet Répás Zsuzsanna nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkár vezet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes irányítása alatt.  Ezzel az időszakkal kapcsolatban elmondta: „Az államtitkárság fontos feladatot lát el, többek között összehangolja a magyar állami szervek és a határon túli magyarság szervezetei és képviselői közötti kapcsolattartást, figyelemmel kíséri a más közigazgatási szervek feladat- és hatáskörébe tartozó nemzetpolitikai műveletek végrehajtását, szükség esetén intézkedéseket kezdeményez. A Kapcsolattartási Főosztály főosztályvezető-helyetteseként a Felvidéki Osztályt vezettem, feladataim közé tartozott a határon túli magyar közösségekkel, így a felvidéki politikai, érdekképviseleti, kulturális és más szervezeteivel való kapcsolattartás. Titkára voltam a Magyar-Szlovák Kisebbségi Vegyes Bizottságnak és a MÁÉRT oktatási és kulturális szakbizottságának.”
Arra a kérdésre, a család hogy fogadta kinevezését, nem titkolt büszkeséggel mondta, férje támogatja, a gyermekei már többé-kevésbé önállósodtak:
“Fiam a budapesti Corvinus Egyetemen végzett, ahol tagja, majd elnöke volt a Studium Generale nevű diákszervezetnek, amelynek  fő célja, hogy ingyenes szemináriumok és táborok szervezésével segítséget nyújtson a magyarországi és a határon túli magyar középiskolásoknak, leginkább a szociálisan rászorulóknak, a felsőoktatási intézményekbe való bekerülésben, a közép- és emelt szintű érettségi vizsgákon való sikeres szereplésben. Az egyetemen tanultak mellett az itt szerzett tapasztalatait is kamatoztatva egy tanácsadó cégnél dolgozik édesapjával.
Lányom az ősszel már harmadéves medikus, a budapesti Semmelweis Egyetemre jár. A Pozsonyi Magyar Intézetben töltött éveim alatt elsajátította a szlovák nyelvet is, melynek felfrissítésére kassai ittlétem alatt kiváló lehetősége nyílik. Férjem a hét egy részét Kassán tölti, vállalva a rendszeres ingázást Kassa és Budapest között. Tudta, hogy nem lesz könnyű, de támogatott a döntésemben, amiért hálás vagyok neki.”

A szerkesztőség nevében gratulálunk a kinevezéshez és nagyon sok sikert kívánunk új feladat ellátásához Magyarország új kassai főkonzul asszonyának!

Felvidék.ma, pog