ministerstvo_zivotneho_prostredia

 A Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség az év első felében a légszennyezettség terén összesen 277 ellenőrzést végzett. A felügyelők elsősorban a légkör védelméről, a föld ózonrétegének védelméről és az üvegházgázokról szóló törvény, illetve a vonatkozó előírások betartását ellenőrizték. Az előírások megszegésére a vizsgált esetek közül 39 esetben került sor, ami a vizsgálatok teljes számát tekintve megközelítőleg 14 százalékot tesz ki. A szabálytalanságokért 34 esetben róttak ki bírságot, összességében 22 340 euró értékben. 21 esetben pedig jogorvoslatot írtak elő. Az ellenőrzések a szennyezőanyagok kontrolméréseiből és felügyeleti ellenőrzésből tevődtek össze.

A legnagyobb büntetést, 3500 eurót a Vágsellyei DTN kft. kapta, amely nem az előírásoknak megfelelően jelölte meg az üvegházgázokkal megtöltött palackokat. A védelmi minisztériumhoz tartozó Ingatlan Vagyonkezelő és Építkezési Igazgatóságnak 2000 eurós büntetést szabtak ki azért, mert a nemsói kazánházában nem végezte el a meghatározott határidőig a helyreállító intézkedéseket, amelyeket a felügyelőség a légkör védelméről szóló törvény megsértéséért írt elő neki. A kazánházzal kapcsolatos hosszabb ideje tartó problémákat a tulajdonos úgy oldotta meg végérvényesen, hogy a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő kazánokat gázkazánokra cserélte le. 2000 eurós büntetést kapott továbbá az iglói Spiš Trans Špedit társaság is, mert a csütörtökhelyi üzemanyagtöltő állomásán árusított motorolaj minősége nem felelt meg az előírásoknak. Konkrétan a desztillációs hőmérséklet és gázolaj kéntartalmának túllépéséről volt szó, még a múlt év folyamán.

Valamennyi beszedett pénzbírság a Környezetvédelmi Alapba vándorol és a továbbiakban a környezetvédelem terén kerül felhasználásra. Az ellenőrök 52 üzemanyagtöltő állomáson összesen 115 mintát vettek üzemanyagokból, pontosabban 57 benzinmintát, 49 gázolajmintát és 9 cseppfolyós petróleumgáz- (LPG) mintát. Törvénysértésre – a desztillációs hőmérséklet túllépésére – csak egyetlen minta esetében került sor: az Eperjesi üzemanyagtöltő állomáson vett gázolajminta esetében, amiért az üzemeltetőnek 400 eurós pénzbírságot szabtak ki.

Az ózonréteg védelméről szóló törvény betartására összesen hat ellenőrzést végeztek, amelyek során egyetlen esetben sem észlelték a vonatkozó előírások megsértését. Ez elsősorban annak köszönhető, hogy a hűtő- és klímaberendezések üzemeltetői és az ózonréteget károsító anyagokat kezelő vállalkozók már új hűtőanyagokat tartalmazó berendezéseket használnak. További 30 ellenőrzésre került sor az üvegházgázokról szóló törvény betartásának ellenőrzésére. Az ellenőrök e téren13 esetben róttak ki bírságot.

Ellenőrizték az ún. szabványtermékek, például a festékek, lakkok és egyéb a gépjárművek felületkezelésére szolgáló termékek megjelölését és nyilvántartását is. A vállalkozóknál 8 esetben észleltek előírássértést, amelyekért összességében 4100 euró pénzbírságot szabtak ki. Ezekre a szabálytalanságokra is azonban még a múlt esztendő folyamán került sor. Az ez évi szabálytalanságok jogorvoslatára, amelyeket az említett termékek előállításával vagy behozatalával foglalkozó hat vállalkozó esetében észleltek, ebben a félévben kerül majd sor.

A 32 megvalósult kipufogógáz-mérésből az ellenőrök csak a lozornói PFA vállalatnál végzett esetében észleltek kipufogógázhatárérték-túllépést, egész pontosan szerves szén és széndioxid-túllépést. Ezzel az esettel is még ebben a félévben foglalkozni fognak. Az év első hat hónapja folyamán a felügyelők 34 légkörvédelemmel kapcsolatos állampolgári és intézményi beadványt kaptak. 15 esetben nem állapítottak meg szabálysértés, 6 esetben azonban igen, a többi bejelentés pedig jelenleg még vizsgálat alatt áll.

A Szlovák Környezetvédelmi Felügyelőség húsz évvel ezelőtt, 1991-ben alakult. Olyan szakmai, ellenőrző és irányító szerv, amely segítségével a környezetvédelmi minisztérium államilag irányított ellenőrzéseket végez környezetvédelmi vonatkozású esetekben. Ellenőrző és engedélyező tevékenysége pótolhatatlan a környezetvédelem terén. Ez év első felében a felügyelőség ellenőrei összesen 1772 vizsgálatot végeztek és 328 esetben róttak ki pénzbírságot összesen 270 000 euró értékben.

DÉ, Felvidek.ma