29870

 2011. augusztus 16-20-a között valósult meg a Tompa Mihály Református Gimnázium nyári tábora, melynek idei témája a Kincseink – avagy: gyere és találj rá! volt. A tábor elsősorban hitéleti és hagyományőrző, mindemellett a gyerekeknek lehetőségük volt a kézművességre, fürdésre, lovaglásra, angol nyelvi ismereteik bővítésére.

Kokaván az Ipoly-turistaházban már második éve táborozott, idén összesen 35 tanulóval, a Tompa Mihály Református Gimnázium. „Meg vagyunk elégedve a szervezéssel, a szállással, nagyon rugalmasak, több programot ők biztosítanak a gyerekeknek. Az a cél, hogy a gyerekek közösen élvezzék a nyár utolsó napjait. A táborban olyan gyerekek voltak, akik egyrészről jelenlegi diákjaink, s akik már korábbi években is részt vettek a táborban, illetve az új diákok, számukra gólyatábor jellege is volt a tábornak, ahol megismerkedhettek a leendőbeli tanárokkal, a többi diákkal, közösségépítő jelleggel is bírt a tábor.” – mondta Sebők Attila iskolaigazgató.

Szarvas Erzsébet vályvölgyi lelkész volt a tábor egyik vezetője, akitől megtudtuk, hogy az idei tábor egyik témája az a fajta kincskeresés volt, amikor Jézus azt mondja az embereknek, hogy keressétek a kincseket, s hogy ez hasonló a mennyek országához, amikor a kereskedő megtalálja azt. A gyerekeknek lehetőségük volt különböző szakkörökön részt venni, ahol népi és lelki kincseket is gyűjthettek. Volt olvasó és színjátszó kör, kézműves és újságírói és angol szakkör.
„A nemzeti értékeinket, hitünk értékeit, kincseit szerettük volna továbbadni a gyerekeknek, az áhítatok és az evangelizációk is mind ezzel foglalkoztak. A legfontosabb, amit szeretünk volna elérni, hogy ők közösségként leljék meg egymásban a kincset, a Jézusi értéket, amit Jézus beléjük plántál. Az áhítatok szolgáltak erre, melyeknek a felépítése a gyöngyhalászok munkáját követte, ahogyan a gyöngyhalász elszánja magát, hogy lemerül a mélybe és megkeresi a kincset, levegőt vesz, erőt gyűjt. S aztán egész mélyre mentünk a hitünkben, az egyházban, a gyerekek lelkében. S mikor megtaláltuk a kincset, akkor beszéltünk arról, hogy melyek azok, amelyeket megtarthatunk, s végül foglalkoztunk a felemelkedéssel, hogy hogyan tudjuk ezeket a megtalált kincseket értékesíteni, amikor is vissza kell jönnünk a hétköznapokba, az iskolába és a munkába.” – fejtette ki Szarvas Erzsébet.

Minden évben más-más irodalmi művet is feldolgoznak. Tavaly Móricz Zsigmond Légy jó mindhalálig művét, azelőtt pedig Mikszáth Kálmán a Jó palócok kötetéből válogattak elbeszéléseket. Idén a kincskeresés témájába jól beleillően Móra Ferenc alkotását választották. A tábor egyik feladata az volt, hogy a gyerekek megismerkedjenek a Kincskereső kisködmön kisregényével, azon belül bizonyos erkölcsi tulajdonságokat is elsajátítottak a mű alapján. Itt is kincseket kerestek, s a kincs nem volt egyéb, mint az oly fontos olvasás, szeretet, barátság, a másik ember segítése, a megértés. A tábor négy estéje alatt bizonyos fejezeteket olvastak fel olvasószínház formájában, dramatizált változatban, aztán megbeszélték, s el is játszották az egyes jeleneteket. „Fontos, hogy a gyerekek kapcsolatban legyenek az irodalommal, s a szünidő arra is jó, hogy a gyerekek olvasgassanak, nézelődjenek, tapasztalatokat gyűjtsenek, de azt hiszem, hogy otthon kevesebbet olvasnak. A táborban az olvasás által is jobban ráhangolódtak az iskolai mindennapokra, s reméljük, hogy az olvasást is megszerettettük velük, s fölkeltettük az érdeklődésüket.” – mondta Poór János, a tábor másik vezetője, a Tompa Mihály Református Gimnázium magyar szakos tanára.

A tábor célja a keresztyén hit és értékrend, valamint a nemzeti identitás erősítése volt a gyermekekben. A református gimnázium jelenlegi és új diákjai valamint tanárai megismerkedhettek egymással, tartalmas pihenés és szórakozás mellett eltöltve a szünidő utolsó előtti hetének napjait.

Homoly E., Felvidék.ma

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/08/29870_1.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/08/29870_2.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/08/29870_4.jpg” width=”200″ height=”106″ title=”Rimaszombat” }Rimaszombat{/japopup}

Felvételeink a táborba induláskor készültek.