29805

A nagyvilágban 352 Szent István tiszteletére szentelt templomot jegyeznek, ebből 70 Felvidéken található.  A világegyház Szent István királyunkat augusztus 16-án ünnepli, ahogy hasonlóan Szent Erzsébetet is nem november 19-én, hanem 17-én. Így minden bizonnyal a legtöbb első királyunknak szentelt templomban Szent IStván-napi misét tartottak. Így volt ez a pozsonyi kapucinus templomban is, ahol a szentmise este 5-kor, és 7-kor volt.

Azért érdekelt,  mert kíváncsi voltam a búcsúi misére, hiszen a kapucinus templom védőszentje Szent István, és hogyan ünneplik ezt a szlovákok. Az egyhajós, torony nélküli XVIII. század elején, a várfal mellett épült barokk templom padjai szinte teljesen megteltek. Államalapító királyunk szobra a főbejárat fölött is megtalálható, ezenkívül a főoltár is őt ábrázolja, ahogy felajánlja a Szent Koronát és országát Szűz Mária oltalmába. A festmény alkotója egy kapucinus barát, Udalricus.

A prédikáló atya elmondta Szent István, mint a magyarok és Magyarország (Uhorsko) első szent királyának egész életrajzát Gézától kezdve. Szent István, aki felvette a kereszténységet, II. Szilveszter pápától kapta a koronát, 1000 karácsonyán az esztergomi bazilikában megkoronázták, 10 püspökséget alapított, abból kettőt érsekségre emelt, erős egyházszervezetet hozott létre. Végül példaképként állította a hívek számára is, hogy ahogy ő felajánlotta a Boldogságos Szűz oltalmába Magyarországot, úgy nekünk is azon kell igyekezni, hogy tiszta lelkünket ajánljuk fel Máriának, elnyerve így az örök boldogságot.

Kellemesen meglepett olvasva a hirdetéseket, hogy ki van írva magyarul is, hogy Pozsonyban hol vannak magyar szentmisék. A keddi  misén láttam egy magyar ismerőst is, aminek örülök, mert sokan, a pozsonyi magyarok közül sem tudatosítjuk, hogy Szent István templomról van szó, így néha, nekünk, magyaroknak is, ha időnk engedi sűrű hétköznapjainkban, érdemes egy-egy imára betérni ide. Jó ötletnek tartanám azt is, ha valamikor a jövőben itt is lenne magyar mise augusztus 20-ra.

Zilizi Kristóf, Felvidék.ma

Szent István tiszteletére szentelt templomok Felvidéken:

• Alsógyertyán, Szent István király templom (1735)
• Assakürt, Szent István király templom (1909)
• Baska, Szent István király templom (1811)
• Beckó, Nagyboldogasszony és Szent István király templom
• Bjelipotok Szent István király templom (1800)
• Bozók, Szent István király plébániatemplom (1606)
• Bucsány, Szent István király templom (1700)
• Csábrágvarbók, Szent István király templom (18. század)
• Cseklész, Szent István király plébániatemplom (1773)
• Divékrudnó, Szent István király plébániatemplom (1816)
• Ebed, Szent István király templom (1732)
• Egyházasbást, Szent István király plébániatemplom (1397)
• Eperjes, Tótsóvár Szent István király templom (13. század)
• Fehérhalom, Szent István király plébániatemplom (1824)
• Felbár, Szent István király plébániatemplom (1778)
• Felsőkomaróc, Szent István király templom (1856)
• Fenyves, Szent István király templom (1670)
• Fülekpüspöki, Szent István király templom (1728)
• Galánta, Szent István király plébániatemplom (1805)
• Ipolynyék, Szent István király plébániatemplom (1846)
• Istvánkirályfalva, Szent István király plébániatemplom (15. század)
• Jablánc, Szent István király plébániatemplom (1663)
• Jenke, Szent István király plébániatemplom (1810)
• Karkóc, Szent István király templom (1811)
• Kassaolcsvár, Szent István király plébániatemplom (1810)
• Kázmér, Szent István király plébániatemplom (1768)
• Kelcse, Szent István király templom (1780)
• Kishind, Szent István király templom (18. század)
• Kisladna, Szent István király templom
• Kislóc, Szent István király templom (1780)
• Kolon, Szent István király templom (12. század)
• Kopcsány, Szent István király plébániatemplom (1863)
• Kóvár, Szent István király templom (1899)
• Kukló, Szent István király plébániatemplom (18. század)
• Laborcmező, Szent István király plébániatemplom
• Lemes, Böki Szent István király templom (1839)
• Lótos, Szent István király plébániatemplom (1907)
• Magas, Szent István király templom (14. század)
• Makranc, Szent István király templom (1907)
• Mátyócvajkóc, Szent István király templom
• Merény, Szent István király plébániatemplom (1763)
• Miava, Szent István király plébániatemplom (1697)
• Mihálytelek, Szent István király plébániatemplom (1890)
• Modor, Szent István király plébániatemplom (1873)
• Morva, Szent István király templom (14. század)
• Nádszeg, Szent István király templom (1904)
• Nagysalló, Szent István király templom (1740)
• Nagyszalánc, Szent István király plébániatemplom (1754)
• Nézsnafalva, Szent István király templom (1682)
• Nyitra, Szent István király templom (11. század)
• Oszlány, Szent István király plébániatemplom (1748)
• Parnó, Szent István király plébániatemplom (14. század)
• Pelyvássomfalu, Szent István király templom (1793)
• Perény-Hím, Szent István király templom (1768)
• Poprád, Mateóc Szent István király plébániatemplom (14. század)
• Pozsony, Kapucinus templom (1717)
• Pöstyén, Szent István király templom (1832)
• Réte, Szent István király templom (1817)
• Stomfa, Szent István király plébániatemplom (1767)
• Szemelnye, Szent István király templom (1768)
• Szentistváncoborfalva, Szentistvánfalva Szent István király templom (1831)
• Szentistvánkút, Szent István király plébániatemplom (1688)
• Szentistvánpatak, Szent István király templom (1250)
• Tardoskedd, Szent István király templom (1707)
• Tósnyárasd, Szent István király templom (1781)
• Ubrezs, Szent István király plébániatemplom (1858)
• Vágterbete, Szent István király templom (1851)
• Zétény, Szent István király templom (14. század)
• Zólyom, Szent István király várkápolna (11. század)
• Zólyombrézó, Szent István király plébániatemplom (1856)