29729

 A Nagykaposi Református Ifjúsági Központ adott otthont a július 25-29-e között megrendezésre került Vakációs Bibliahétnek. A “Vigyázz! Kész! Rajt!” címmel meghirdetett közösségi együttléten, amelyen az igei üzenet mellett különféle ügyességi versenyek is várták az érdeklődőket, naponta negyven-ötven gyermek vett részt. Az öt nap alatt Gedeon, az irgalmas samaritánus, Zákeus, Zebedeus fiainak és Mózes történetéről volt szó.

A hollandiai KOEN Alapítvány által életre hívott és támogatott bibliahét nem új keletű rendezvény. A Kárpát-medence magyarlakta településein már 1993-tól sikeresen működik, 2008 óta Szlovákiában is. Az adott programot mindig az alapítvány határozza meg, következetesen szem előtt tartva azt a célt, hogy a gyermekeket megismertesse az

evangéliummal. Ez egy jó alkalom arra is, hogy a nyár kellős közepén a gyerekek szünidejük néhány napját hasznosan, biztonságban és nem utolsósorban kellemes környezetben, egymás társaságában töltsék el.

A Vakációs Bibliahétnek az ifjúsági központ adott otthont. A foglalkozások iránt nagy volt az érdeklődés, ennek bizonyítéka, hogy naponta negyven-ötven gyermek jött el, akik a délelőtti szellemi foglalkozások után délutánonként igazából kitombolhatták magukat. Voltak labdajátékok, ügyességi versenyek, sőt még marcipánfigurák készítése is! Az idei bibliahét jelmondata, a “Vigyázz! Kész! Rajt!” aktív tevékenységre sarkallta a szervezőket és a résztvevőket egyaránt.

A gyerekekkel való mindennapi munkát szakképzett emberek, lelkészek, pedagógusok, egyetemi hallgatók végezték. A foglalkozások naponta énektanulással kezdődtek. A hangszerrel kísért énekek megalapozták a nap hangulatát. A bibliai történeteket előadó szereplők teljesítménye pedig elismerést érdemel.

Első nap Gedeon történetével ismerkedtek meg a gyerekek. A foglalkozást Pechotáné Kórka Veronika tanárnő és Kórka Tibor vezette. A bibliai tudósítás szerint Gedeont Isten egy angyala által azzal bízta meg, hogy népét, – akik a bálványoknak hódoltak, ezért bűnt követtek el – felszabadítsa és újra az igaz útra vezesse. Előbb maga is kételkedett abban, hogy valóban ő hívatott-e ennek a feladatnak a teljesítésére. Végül is elfogadta a megbízatást, és háromszáz katonájával legyőzte a midianitákat. A győzelmet negyvenéves béke követte. A nap aranymondása a Bírák könyvéből vett idézet volt: ” Az Úr veled van, erős vitéz!”

A következő nap bibliaóráját Egri Gergő, a nagykaposi gyülekezet segédlelkésze vezette. A téma az irgalmas samaritánus története volt, mely példázat a leghíresebb bibliai történetek egyike. A köznyelvben mára meghonosodott “samaritánus” kifejezés a nagylelkű és irgalmas szívű ember szinonimája lett. A Lukács könyvéből vett aranymondás “Szeresd az Urat, és felebarátodat, mint magadat!” arra tanít, hogy faji és vallási különbség nélkül segítsünk embertársainknak.

Mária és Márta történetével Balázs Júlia és Böszörményi Tamás teológus hallgató ismertette meg a gyermekeket. A két leánytestvérhez betért Jézus a tanítványaival. Márta volt az, aki munkálkodott, sütött, főzött, míg Mária csendben ült az Úr lábánál, és átszellemülten hallgatta szavait. Ugyan, ki cselekedett helyesen? – kérdésre mindenki tudta a helyes választ.

Érdekes és elgondolkodtató témája volt a negyedik napnak, amikor Zebedeus fiainak történetéről volt szó. A téma vezetője Pogányné Géczi Krisztina végzett teológa volt. Nagyon ügyesen megfogalmazott kérdésekkel irányította a gyermekek figyelmét az önzetlen segítségre. A napi összejövetel meglepetése volt, hogy Fedor Erika, aki épp nyári szabadságát töltötte Nagykaposon, és maga is gyakori szervezője egyházi nyári táboroknak a tengerentúl, egy kedves angol nyelvű énekre tanította meg a gyermeksereget.

A bibliahét zárónapját Tirpák István bési lelkipásztor vezette. A téma akár világi is lehetett volna, mert példaképeinkről szólt. Elbeszélése nyomán szemünk előtt bontakozott ki Mózes alakja, aki éveken át bolyongott népével a pusztában, míg végül elvezette őket Kánaánba. Vajon Mózes hős volt? Ma születnek-e hősök, és ha születnek, kik ők? Ilyen és ehhez hasonló kérdésekre keresték a válaszokat a résztvevők.

A bibliahét megszervezése és sikeres lebonyolítása mindenekelőtt a nagykaposi református gyülekezet összefogásának eredménye. Nem kevésbé Pándy Árpád lelkipásztor háttérmunkájának köszönhető és Pándyné Tóth Sarolta hitoktatónak, akikhez bármilyen kérdéssel fordulhattak a gyermekek.

“Elégedett lehet az a közösség, melynek tagjai közt sok olyan ember van, aki szabadidejében is mindnyájunk javát szolgálja. Ezen a héten ennek az önzetlen munkának lehettünk tanúi. A Nőszövetség tagjai, akik mindig lelkesen támogatják a gyermekekkel való foglalkozást, most a főzést vállalták magukra. Nagyon sokan munkálkodtak, tették a dolgukat azért, hogy ez a hét sikeres és emlékezetes legyen valamennyi résztvevő számára” – tájékoztatta a Reformata honlapot a nagykaposi Vakációs Bibliahétről Demjénné Kovács Erna.

Reformata, Felvidék.ma