30032

Less Károly az Egy Jobb Komáromért Polgári Kezdeményezés képviselőjeként szólalt fel a komáromi tüntetésen. A csoportosulás Komárom életének jobbá tételéért szerveződött – politikai keretektől mentesen, az önkéntes és tudatos polgári cselekvés szabad eszközeivel.

Az alábbiakban Less Károly szeptember elsején elhangzott beszédét közöljük:

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit Pozsonytól Nagykaposig, valamint jelen esetben a képzeletbeli határon túli magyarokat az Egy Jobb Komáromért polgári társulás és a Magyarok Szövetsége valamint a Baranta Szövetség nevében! Szintén köszöntöm, bár jóval kevesebb tisztelettel a magyarul beszélő, de magyarnak nem mondható egyéneket.    
Nemrégiben eltávozott tőlünk városunk legderekasabb magyarja Gáspár Tibor tanár úr. Tanári pályafutását, emberségét földi szavakkal méltatni szinte lehetetlen. Ő nem halt meg, mert  szellemisége itt lobog bennünk. Ő volt az, aki tudatositotta, hogy valós és nem álságos hidakat kell épiteni a magyar szivekben.
Magyarok emberek!
Legyünk hűek minden kimondott szavunkhoz. Gondolat, szó, tett ugyanaz legyen. Magyar ember, a balsors meg ne alázzon, a bukás el ne temessen! Maradj híve az elveszett ügynek. Dacolj a sötét jövővel és a halállal! Légy állhatatos, tiszta lélek!
Felejtsétek el azt a mondást, hogy magyar a magyarnak farkasa. Ilyen nincs! A gaz magyar az igaz magyarnak a farkasa. A hazug, álszent, nemzetromboló erők, egyének többet ártottak a magyarnak, mint a tót, az oláh és a rác együtt.
Azt vallom, amit a Szentírás tanít: kétféle ember van csupán, jó ember és rossz ember. Arra kell törekedni, hogy a tisztességesek fölemeltessenek s a hitványok elpusztuljanak, bármilyen nevük is legyen.
Mert kell, hogy történjenek olyan csodák, amiket 10 nemzedék megemlegessen. Ez a mai nap egy ilyen csoda! Példákat kell adni ennek a nemzetnek, amik a szíveket megerősítik! Addig nem győzhet a szabadság ügye, amíg a magyar nemzet saját áruló korcsivadékának hulláiból olyan hegyet nem rak, mint a Mátra, s a döghalom tetején az utolsó áruló apát a saját fia le nem nyakazza.
Magyar emberek ne felejtsétek valamikor itt előttünk magyar emberek éltek. Értünk éltek, cselekedtek, munkálkodtak. Könnyüket, verejtéküket, vérüket hullajtották, hogy nekünk otthonunk, szülőföldünk, hazánk és jövőnk legyen.
Magyar emberek! Nem olyan nagy baj, ha a gyermekeiteknek ti vagytok a példaképei. Azt mondják: édesapám, édesanyám, büszke vagyok rátok, mert keményen dolgoztatok, küzdöttetek, hogy nekem, testben, szellemben és lélekben gyarapodó életem legyen. Héj, de kemény munka volt! Köszönöm!
Magyar fiatalok! Ne menjetek el! Ezer évek óta ez a föld a tiétek. Örökül kaptátok szkítáktól, hunoktól, magyariaktól. Ne menjetek el, ez a ti szülőföldetek! Maradjatok, hogy szüleiteknek öröme legyen, hogy az unokákat köszönthessék a nagyszülők. Hogy amikor el kell innen menni, legyen kitől elköszönni, legyen kinek a kezét megszorítani.
Magyar emberek, arra kérlek benneteket, ha hazamentek innen, legyetek bátrak. Csókoljátok meg feleségetek, simogassátok meg gyermekeitek fejét, öleljétek őket magatokhoz. Aztán aludjatok egyet. Másnap keljetek fel és legyetek még bátrabbak. Menjetek el, béküljetek ki édesanyátokkal, édesapátokkal, drága jó testvéreitekkel, rokonaitokkal. Ha ez sikerült, üljetek le egy asztal mellé közösen. Terítsetek meg kétszer olyan szélesen, mint eddig bármikor. Legyen az asztalon minden étel, leves, főétel, kalács, bor. Az asszonyok se szaladgáljanak, üljenek le a fenekükre. És aztán legyen egy bátor ember, egy nagyon bátor ember, aki elmondja az asztali áldást.
Ezen kívül szerezzetek barátságokat, alkossatok közösségeket. Igaz barátságokat és tevékeny közösségeket. Ha ez megtörtént, ezek a jó barátok, cselekvő közösségek kezdjék el megkeresni a többi munkálkodó embert, s közösséget, tehát legyetek Ti a sejt, amely egy szervet alkot, s a sok szerv váljon szervezett egységgé. Tűzzetek ki célokat, majd valósítsátok meg őket. Higgyétek el, amint elkezditek a Jóisten a segítségetekre siet.
Sose kételkedjünk benne, hogy egy gondolkodó, elkötelezett emberekből álló kis csoport meg tudja változtatni a világot. Valójában csak ők tudják megváltoztatni. És ha csak ők tudják, akkor az a kötelességük!
Vissza kell szereznünk népünk nemzeti öntudatát, mert csak a nemzetnek lehet hazája. Népnek mindössze otthona van. A Haza lelki, szellemi, politikai és gazdasági egység. Az otthon mindössze födelet nyújt, védelmet nem.
Tamási Áron eképp mondotta: Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.
Azért vagyunk mi Árpád nemzedéke a Kárpát-medence eme nemes szegletében, mert mi itthun vagyunk. Nem megyünk sehova, mégha nincs is hazánk, csak szülőföldünk. Mert az nem haza, melynek alkotmánya kimondja, hogy a magyar nem államalkotó tényező, az nem haza, melyben érvényesek a gyalázatos és szégyenletes Benesi dekrétumok, az nem haza, ahol büntetlenül meg lehet verni a magyart, az nem haza, melynek templomaiban lefestik a magyar feliratokat, s az nem haza, amely megbüntet, ha egy másik ország állampolgárságát felveszed az nem haza, melyben a legmagasabb közjogi méltóság gyalázza nemzetünk mártírját!
Az idők során bárhova is vetett ki bennünket, magyarokat  a történelem vihara: megálltuk helyünket mindenütt. Tiszteletet szereztünk a magyar népnek és javára szolgáltunk a befogadó országoknak. Büszkék lehetünk származásunkra, múltunkra, kultúránkra, teljesitményeinkre. De csak akkor, ha mi magunk is, életmódunkkal, cselekedeteinkkel méltónak igyekszünk lenni örökségünkhöz, hogy azt megőrizve, gazdagitva továbbadhassuk gyermekeinknek és unokáinknak.
Sokan nehezményezték, miért nem a gazdasággal törődönk, hogy az embereknek munkája legyen. Egyetértek, de azt vallom, ez csak akkor lesz lehetséges, ha megalakul egy Felvidéki Nemzeti Tanács felsőházzal, s kiharcolja az önrendelkezést és az önellátás feltételeit itt Felvidéken.
Mi Magyarok vagyunk. Istentől ezt kaptuk, s ez nem nyűg, hanem ajándék és áldás is egyben. A nemzet újraegyesitése a megmaradás és a felemelkedés alapkövetelménye. A magyarok Istene velünk, kicsoda ellenünk?!
Tisztelt Hölgyek, Urak! Azért van a magyar nemzet, hogy emelje a világot, példát mutasson, tanítson. Amíg a magyar nemzet nincs rendben, nem működik a Kárpát-medence sem. S amíg a világ szíve nem működik, nem működik a világ sem!”

{iarelatednews articleid=”30035,30033,30039,30029,30012,30031,30045″}

http://www.felvidek.ma/administrator/index.php?option=com_content&sectionid=-1&task=edit&cid[]=27045