bauer_edit_02

Kiszolgáltatott helyzetben vannak az Európába bevándorló és menekült lányok, nem hagyhatjuk védtelenül őket – mondta Bauer Edit, az MKP európai parlamenti képviselője, aki három képvielőtársával házigazdái voltak a migráns lányok helyzetével foglalkozó meghallgatásnak.

A világon jelenleg több mint tíz millió 10-19 éves nemzetközi migráns lány van, ebből 1,7 millió az EU-ban. Vándorlásuk oka többféle lehet, kezdve a gazdasági okoktól a kényszermigráción át a családegyesítésig. A bevándorlók száma egyre nő, viszont a tagállamok nagyon keveset tudnak a jelenségről, főleg, ha illegális migránsokról van szó. Rendszeres és átfogó adatgyűjtés hiányában sajnos nem áll rendelkezésre pontos adat arról, hány nő és lány vándorol egyedül, milyen körülmények között, így ők rejtve maradnak a hatóságok előtt.
A meghallgatást egy új-guineai 17 éves menekült lány vallomása kezdte, aki elmesélte szívszorító történetét körülmetéléséről, arról, hogy nem tanulhatott, mert apja halála után kényszerítették, hogy férjhez menjen egy idősebb férfihoz, aki bántalmazta és rendszeresen megalázta. A lányok helyzete a fejlődő országokban gyakran hasonló. Sokuk nem tanulhat, mert a társadalom nézete szerint egy lány sorsa az, hogy férjhez menjen, gyereket szüljön, és ehhez nem kell iskolába járni. Egy tanult nő csak gond a patriarchális társadalomban. Ezt a nézetet viszont meg kell változtatni. Bauer Edit képviselő szerint a gyerek, és főleg a lányok iskoláztatása kulcsfontosságú, hisz a képzett nők gazdaságilag is aktívabbá válnak, ami segít az ország gazdasági helyzetének, később vállalnak gyereket, ezáltal csökken a túlnépesedés a szegény országokban, illetve helyt tudnak állni, ha egyedülálló anyákká válnának is.
Bauer Edit képviselő által elnökölt vita arra kereste a válaszokat, hogy lehet megelőzni azokat a veszélyeket, amelyek az egyedül vándorló lányokat fenyegetik. A képviselő asszony rámutatott arra, hogy attól, hogy a migráns lány eléri az úgy nevezetett “biztonságos” Európát, még messzemenőleg nem érezheti magát biztonságban. Az ilyen kiszolgáltatott lányok, akik az “új hazában” senkit sem ismernek, gyakran a nyelvet sem beszélik, a bűnszervezetek egyik könnyű célpontjai. Ezek a lányok gyakran válnak emberkereskedelem, azon belül szexuális kizsákmányolás, kényszermunka, kényszerházasság, de akár szervkereskedelem áldozatává. A menekült lányok többszörös diszkriminációval néznek szembe, adódóan migráns helyzetükből, nemük és koruk miatt. Helyzetük többnyire siralmas és ezért sürgős lépésekre van szükség. Európa nem hagyhatja védtelenül ezeket a potenciális áldozatokat és biztosítania kell, hogy hozzáférjenek az őket megillető alapvető jogokhoz. Mivel származási országukban, illetve az Unióba vezető úton gyakran lesznek visszaélés, erőszak, bántalmazás és megalázás áldozatai, így különleges figyelmet, segítséget és védelmet igényelnek.
Az Európai Uniónak úgy kell módosítania migrációs politikáját, hogy ezek a védtelen lányok ne maradjanak tovább láthatatlanok és megkapják a szükséges segítséget. Nem lenne szabad őket kockázati elemzés nélkül kitoloncolni, hisz ezáltal helyzetük még védtelenebbé válna, családjuk nem fogadná be őket, és nagyobb eséllyel válnának emberkereskedelem újbóli áldozatává.
Ezenkívül fontos, hogy az Unió fejlesztéspolitikája nagyobb figyelmet szenteljen a lányok iskoláztatásának, hisz a lányok helyzetének javítása irányában ez az egyik legfontosabb tennivaló.