reformatus04-300

 Október 2-án, vasárnap a 8.05-kor kezdődő református egyházi műsorban szó lesz többek között a kívánságot tiltó tizedik parancsolatról.

Ne kívánd – ezzel a két szóval kezdődik a tizedik parancsolat. De hogy milyen kívánságokat tilt a második kőtáblán szereplő utolsó parancsolat és milyen üzenete van a mai ember számára, arról a műsorban bővebben Bohony Beáta rétei lelkipásztor szól a hallgatókhoz.
Több mint százhatvan vettek részt azon a négynapos lelkésztovábbképzőn, amelyet a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház szeptember 19-e és 22-e között szervezett meg a magyarországi Berekfürdőn a kilenc egyházmegye lelkipásztorai és a Selye János Egyetem Református Teológiai Karán idén végzett teológusai számára. A Kapcsolataink címmel meghirdetett lelkésztovábbképzés jelentőségéről Molnár Árpád püspöki titkár és missziói tanácsos, valamint két résztvevő lelkipásztor mondja el meglátását. A Firesz – Duna Mente az ifjúsági missziós szolgálatának hatékonysága érdekében szeptember elsejével ifjúsági irodát nyitott Komáromban. Az új iroda kapcsán Süll Tamás ifjúsági lelkésszel, a Firesz Duna Mente elnökével készült beszélgetés.

Műsorvezető-szerkesztő: Iski Ibolya

Reformata, Felvidék.ma