30707

A “Fontos vagy!”© mozgalom egy civil társadalmi kezdeményezés, mely a felvidéki városok, falvak és települések teljes kétnyelvűsítését tűzte zászlajára, a pozitív diszkrimináció eszközeivel.

Honlapot indítottak a www.fontosvagy.sk címen, ahol olyan vállalkozásokat, szolgáltatókat, munkaadókat, irodákat, cégeket, üzleteket, intézményeket és vendéglátókat mutatnak be, ahol a kötelező államnyelv mellet a magyar feliratoknak, tábláknak, reklámoknak, íveknek és ismertetőknek is teret biztosítanak, megtisztelve az ország őshonos nemzetközösségének nyelvét. A mozgalom kezdeményezői arra buzdítanak, hogy ezeknél a boltoknál vásároljunk, és tudatos magatartással ezzel is támogassuk anyanyelvünk vizuális megmaradását! Ott ahol a “Fontos vagy!”© mozgalom matricája megjelenik, ott biztosak lehetünk abban, hogy a kiszolgálásnál és az ügyintézésnél megtisztelnek bennünket nyelvünkben és kultúránkban, mely szülőföldünkön évszázadok óta őshonos. A matrica használója büszkén hirdeti, számára az őslakosok nyelve fontos, használata pedig elengedhetetlen. Egy-egy ilyen helyen a tulajdonos büszkén vállalja, hogy számára kiemelten “Fontos vagy!”.

Boldoghy Olivér a mozgalom koordinátora elmondta, hogy az egész a komáromi kórház feliratával kezdődött. “Az intézmény vezetője egy napon úgy gondolta, hogy az eredeti tábla már nem elég korszerű, ezért lecserélte erre, és mivel lemaradt róla a magyar felirat, átmenetileg saját eszközökkel igyekeztünk javítani a helyzeten, majd a jogorvoslatért aláírásgyűjtésbe kezdtünk, amit végül siker koronázott. Ezen felbuzdulva pedig elhatároztuk, hogy a város többi üzletén, intézményén, és irodáján is szeretnénk hasonló sikereket elérni. Így született a “Fontos vagy!”© projekt.” – mondta Boldoghy Olivér majd így folytatta “Természetesen egyáltalán nem arról van szó, hogy nem értünk, vagy nem akarunk érteni az állam hivatalos nyelvén. Távol álljon tőlünk! Egyszerűen mindenkinek el kell fogadnia, hogy mi is élünk, ezt a tényt pedig következetesen szeretnénk viszontlátni közös “házunk” homlokzatán, a “csengőn” és a “postaládán” is, mégpedig abban a természetes alakban, melyet az őseink hagytak ránk, akik fáradságos munkával építették meg számunkra ezt a csodálatos házat-hazát. Ezért született ez a kezdeményezés.” – fejtette ki.

A magyarság Felvidéken őshonos nemzetiség, közösségünket egy mozgalmas és gazdag évezred köti a földhöz, melyen megszakítás nélkül évszázadok óta élünk, ezért megkérdőjelezhetetlen jogunk van nemzeti jellemzőink, kultúránk és anyanyelvünk vizuális megjelenítésére a közéletben és a hétköznapokban is. Az utóbbi évtizedek intézményesített magyarellenessége miatt ez a vizuális jelenlét sajnos egyre jobban visszaszorulóban van, még olyan helyeken is, ahol a magyarság számarányát tekintve döntő többségben van. Korunk szlovákiai társadalma ugyanis megteremtette azt a torz állapotot, melyben egyre terhesebb és vállalhatatlanabb lett magyarnak lenni, ezért jogos jussunkat már mi magunk adjuk fel, egyre riasztóbb ütemben törődve bele azokba a mindennapi jogsérelmekbe, melyektől nemzetközösségünk szenved. Ez ellen pedig valamit tenni kell, mielőtt etnikai lenyomatunk végleg eltűnne e tájból. Ezért indították útjára ezt a mozgalmat, melyről friss fényképdokumentációt a www.fontosvagy.sk oldalon találnak.

Felvidék.ma