31113_2

A Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja ismét meghirdeti a Nyilas Misi Karácsonya jótékonysági, karácsonyi programját. A csomagokat a Dévai Szent Ferenc Alapítvány parajdi Szent Borbála napköziotthonának karácsonyi ünnepségén, és hazai rászoruló gyermekek között osztják szét.

Az idén az egészségükben károsodottakat is szeretnék megajándékozni civil szervezetek bevonásával. A csomagokat december 2-ig lehet leadni a gyűjtőhelyeken.
Ötödik alkalommal szerveznek Szlovákiában jótékonysági, karácsonyi csomagküldési programot. Az első kettőt még civilek szervezték Csángó Csomag név alatt, a többi már a Szlovákiai Református Keresztyén Egyház Diakóniai Központja által valósult meg. Az elmúlt évekhez hasonlóan ebben az évben is gyűjtenek gyermekcsomagokat, melyeket a Dévai Szent Ferenc Alapítvány parajdi napköziotthonának karácsonyi ünnepségén, és hazai rászoruló gyermekek között osztanak szét.
A 2011-es évben a Diakonia Reformata nonprofit szervezet igazgatótanácsa külön figyelmet szentel az egészségkárosodottak megajándékozásának, hogy a felnőttek számára is közvetítsék Krisztus szeretetét. A számukra készített csomagok kiosztása szlovákiai civil szervezetek bevonásával történik, akik az ellátó intézményeket vagy a megajándékozottakat otthonukban felkeresik fel. Aki ilyen jellegű csomagot készít, az írja rá: felnőttcsomag.
A csomagok tartalmát illetően kérik, hogy azokba a címzettek életkorának, érdeklődésének megfelelő tárgyak kerüljenek, hogy valóságos örömet szerezzen a csomagok kibontása is. Kérik, használt ruha és cipő ne kerüljön a dobozokba; mindenki azzal töltse meg őket, aminek ők maguk és gyermekeik is örülnének.

A csomagokat december 2-ig a következő gyűjtőhelyeken lehet leadni:
Dunaszerdahely – Szlovákiai Magyar Cserkészszövetség székháza, Szent István tér 6,
Nagymegyer – esperesi hivatal: 031 555 22 85
Komárom – SZRKE Diakóniai Központja, Jókai u. 34., Lelkészi hivatal, Krisztián virágbolt, FIRESZ iroda, Fiatal Reformátusok Szövetsége,
Nagysalló – esperesi hivatal: 036 772 35 26
Rimaszombat – lelkészi hivatal: 047 562 19 45
Ipolyság – Pepita hobbi bolt
Rozsnyó – lelkészi hivatal: 058 788 18 97
Királyhelmec – esperesi hivatal: 056 632 19 72
Deregnyő – lelkészi hivatal: 056 639 53 96

A Diakóniai Központ várja minden olyan szolgálatkész egyháztag jelentkezését, aki szívesen segítene (előzetesen egyeztetve a lelkésszel és esperessel) a csomagok összegyűjtésében és szállításában. További információ a diakonia.kozpont@gmail.com vagy a nyilasmisi.sk@gmail.com elektronikus címeken kérhető.

Mivel a csomagok elszállítása jelentős anyagi terhet jelent, így kérik azokat, akik tehetik, pénzbeli hozzájárulással támogassák a programot. Az adományokat erre a célra bekapcsolódó lelkészi hivatalok is elfogadják vagy átutalással a Diakonia Reformata n.o. számlájára (9576161/5200) is el lehet küldeni NyilasMisi megjelöléssel.

Bővebb információ http://nyilasmisikaracsonya2011.blogspot.com/p/gyujtohelyek.html – oldalon olvasható.

Reformata, Felvidék.ma

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/11/31113.jpg, images/stories/_esemenyek/2011/11/31113_1.jpg” width=”200″ height=”106″ title=”Nagyítható” }Nagyítható{/japopup}