31689

Ismerjük a misztikus mondást: „Mint fent úgy lent.” Ami azt jelenti, hogy a Mindenség-megnyilvánulásban minden összefügg mindennel, hiszen egy nagy étertérbe, mint energia-óceánba vagyunk beágyazva a világokkal egyetemben. A makrokozmosz-kozmosz-mikrokozmosz egy EGYséget képez-alkot, amelyben s amelyből valamennyien élünk-lakunk-fejlődünk-lélegzünk.

Ez az értelme ama üzenetnek, amely megszívlelendő intelemként öröktől fogva hallik felénk a misztériumok Tanításaiból:
„Úgy gondolkodjatok, mintha minden gondolatotokat lángbetűkkel írnák fel az azúrkék égre, hogy mindenki láthassa azokat. És ez valóban így is van.
Úgy beszéljetek, mintha az egész világ egyetlen fül volna, amely azt hallgatja, hogy mit mondotok. És ez valóban így is van.
Úgy cselekedjetek, mintha minden cselekedetetek a saját fejetekre szállna vissza. És ez valóban így is van.”

Az iménti gondolatok közreadásával szeretnénk magyarázatát adni annak, miért is foglalkozik egy falusi lapocska, a Lucskai Hírmondó – a saját háza táján történtek híradásán messze túlmenően – Bolygó-szintű, sőt az egész Naprendszerünkben és Tejútrendszerünkben zajló VALÓS-IGAZ történésekkel !!!

Nem győzzük eléggé hangsúlyozni és hírelni, hogy egy ÚJ KORnak, a Vízöntő korszakának hajnalát éljük ! IGENIS Testvériesült alkotói-részesei-résztvevői-szereplői-együtthatói vagyunk a Világmindenségben zajló fejlődési-áramlásoknak, az egész látható és láthatatlan Mindenséget betöltő mirádnyi élethullámnak … EZEK SOKAKNAK már olyan TÉNYEK, melyek nem szorulnak az ún. tudósaink bizonygatásaira …

Sajnos a világ embereinek javarésze még mindig a kábulatot-mámort-feledést-tudatrombolást-butítást tartalmazó-előidéző (javarészt a médiumok által kitöltendő) italokra fanyalodik, amit nap mint nap beadagolnak a cumisüvegeinkbe, ahelyett, hogy immáron keményebb eledel befogadására tennénk magunkat alkalmassá, és ennek megfelelően saját kezünkbe vennénk már életünk kormányrúdjának irányítását…

Merthát még mindig az a helyzet, hogy – vágóhídra hajtott birkákként – hagyjuk magunkat holmi H1N1- vakcinákkal mérgezni, meg némán-bután tűrjük, hogy szó szerint a fejünkre nőjenek és gyilkolásszanak az olyannyira istenített tudomány (jelképesen kifejezve) HAARP-os eszközeivel… Szinte hihetetlen mennyire vakok és süketek az emberek, minthacsak még mindig a sötét közép-korban lennénk, amikor az inkvizíció megtorlásától kellett tartania a felvilágosult elméknek…

Hol vannak a Galileieink, Giordano Brunóink, Kopernikuszaink, Paracelsusaink, Shakespeareink, Coméniuszaink ? *** Miért? még mindig a Félelem Urának hódolunk ? !

Hová lett belőlünk a Frodók, a Neók, a Jedilovagok bátorsága ? Vagy azt hisszük Róluk, hogy Ők csak kitalált figurák?! … Hát ez – a báránybégető magatartás – lenne az eredménye az igenis létező Háttérhatalom (de hogy kicsoda-micsoda is EZ, azt magunknak kell(ene) kikutatnunk!!!) sikeres tudatmanipuláló ténykedésének ??!! Itt Goethét kell idéznünk: „ Az rabszolga igazán, aki szabadnak hiszi magát, holott nem az .”

Folytatjuk a „Nyelvében él a nemzet” sorozatunkat, amelyben ezúttal Krúdy Gyulánkkal, Kodály Zoltánunkkal, no meg Táltosaink és a Székely Himnusz szellemiségével is a Mikrokozmosz-Kozmosz-Makrokozmosz oly különös zenei-nyelvi Mindenség-világába emelkedhetünk… De nemkülönben – jelenvalóságként – a segítségünkre van ebben Presser Gábor és Sztevanovity Dusán is A Padlás című musicaljával … S ami még található e lapban – ó, minő véletlen?! – az is az EGY-SÉGből eredő mindenségviszonyunkról szólóan meséli el a méhek csodálatos világának-társadalmának a misztériumát, illetve arról is értesülhetünk, hogy a Marson, ahol 20 C-fokos az átlaghőmérséklet, fák nőnek, folyóvizek áramlanak, és hogy olyan titokvalósága van Földünk e Bolygótestvérének, aminek az emberiség előli eltagadása, több mint bűn !!!

Korcsmáros László, Felvidék.ma

A Lucskai Hírmondó számai elérhetők lapunkról: http://www.felvidek.ma/linkek/felvideki-media/lucskai-hirmondo