duray-miklos03

 A Pozsonyi Kerületi Bíróság által 2011. november 9-én hozott, december 16-én kézbesített határozat értelmében Duray Miklósnak szlovákul kell bocsánatot kérnie a Szlovák Nemzeti Párttól, amiért azt 2006-ban fasiszta pártnak nevezte. (A Szlovák Nemzeti Párthoz küldött levéllel frissítve)

Duray a bírósági döntésnek eleget tett, de nem nyugszik bele jogainak korlátozásába, akár Strasbourgig is elmegy.

Duray Miklós portálunknak így nyilatkozott: „Polgári pernek álcázott politikai per folyik ellenem 2006-tól. Az immár hatodik éve húzódó pereskedés során a szlovák bíróság mint parlamenti képviselőt egy politikai nyilatkozatom miatt kötelezett bocsánatkérésre, ami demokratikus országban nehezen elképzelhető. 2008-tól pedig valójában a nyelvi jogaimért perelek, hiszen a szlovák alkotmány értelmében jogom van az anyanyelvemet használni mind a hivatalos eljárás során mind egyéb viszonylatban, a kerületi bíróság azonban nem így gondolja.”

A pereskedés előzménye, hogy 2006-ban a szlovákiai parlamenti választások után a magyarországi Info Rádióban Magyarország és Szlovákia külügyminisztere közötti levélváltásról kérdezték Duray Miklós véleményét, aki a nyilatkozatában azt mondta, hogy „a szlovák kormány harmada Slota pártjából áll, mely fasiszta párt”, indoklásként pedig hozzátette, hogy a párt elnöke idegengyűlöletet, nemzetek közötti gyűlöletet hirdet, becsmérli a másik nemzetet, fegyveres akcióra buzdít a másik nemzet ellen.

A Szlovák Nemzeti Párt polgárjogi pert indított, ami két évig zajlott. A szlovák bíróság 2008-ban másodfokon bocsánatkérésre kötelezte Duray Miklóst, sajátos  indoklással: az SNS azért nem lehet fasiszta párt, mert Szlovákiában törvényesen be van jegyezve – mert ha az lenne, a törvény szerint nem működhetne. Duray Miklós egy magyar nyelvű levélben bocsánatkérésként szó szerint azt a szöveget küldte el párt központjába magyarul, amit a bírósági végzés előírt. Ezt azonban a Szlovák Nemzeti Párt nem fogadta el annak ellenére, hogy Duray nyilatkozata is magyarul hangzott el. A felperes párt végrehajtást kezdeményezett Duray ellen a szlovák nyelvű bocsánatkérés kikényszerítésére, a szlovák bíróság most ennek, az SNS-nek által támasztott igénynek szerzett érvényt.

„Ennek a bírósági döntésnek most kénytelen vagyok eleget tenni, egyébként 30 ezer Euro végrehajtási bírsággal sújthatnak, amit számtalanszor megismételhet a végrehajtó, tehát halmazati bírságolásra van joga, de nem nyugszom abba bele, hogy kétségbe vonják alkotmányos jogomat az anyanyelvem használatára. Nyelvi jogaim védelmében a Legfelsőbb Bírósághoz fordulok, és kész vagyok a strasbourgi Európai Emberi Jogi Bíróságig menni, ha szükséges.”

A pereskedés történetéről bővebb információk olvahatóak a www.duray.sk oldalon ITT.

Duray Miklós a következő levelet küldte a Szlovák Nemzeti Párt címére (nagyítható):

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2011/12/31734dm2.jpg” width=”200″ height=”106″ title=”Duray levele” }Duray levele{/japopup}

Duray Miklós levele magyarul így hangzik:

“Tisztelt címzett!

A Pozsonyi Kerületi Bíróság tanácsa 2011. 11. 9-én kelt döntése értelmében RNDr. Miklós Duray, a MKP alelnöke köteles Önöktől szlovák nyelven bocsánatot kérni 2006. 7. 28-án elhangzott kijelentéséért, amely olyan nyelven hangzott el, ami az Önök számára állítólag érthetetlen. A Pozsonyi Kerületi Bíróság által előírt kötelezettség (bocsánatkérés) egyszer már teljesítve volt. A bocsánatkérésre 2009. augusztus 4-én került sor, ugyanazon a nyelven, amelyen az eredeti kijelentés elhangzott, és amely egyúttal az Önök által támadott személy anyanyelve. Azonban tudatni kívánom Önökkel, hogy az Önök által bírósági üldöztetésnek kitett személy, aki 2011-ben azonos lenne „RNDr. Miklós Durayval, a MKP alelnökével”, a Szlovák Köztársaságban nem létezik.

Tudatom Önökkel, hogy meggyőződésem szerint Dr. Duray Miklós a Szlovák Köztársaság teljes jogú állampolgára, vagyis az alkotmány értelmében, jogában áll használni az anyanyelvét. Ennek ellenkezőjéről csak az Alkotmánybíróság jogosult dönteni, ami eddig nem történt meg, ezért az Önök, szlovák nyelvű bocsánatkérésre vonatkozó bírósági keresete, és a Pozsonyi Kerületi Bíróság, 2011. 11. 9-én kelt döntése – szintén az én meggyőződésen szerint – alkotmányellenes.

Ennek ellenére, alább küldöm Önöknek a Pozsonyi Kerületi Bíróság által 2009. 6. 18-án meghatározott pontos szöveget eredeti nyelven:

Dr. Duray Miklós, a Magyar Koalíció Pártjának alelnöke elnézést kér a Szlovák Nemzeti Párttól a Szlovák Nemzeti Párt címére tett kijelentéséért, amelyet a magyar InfoRádió 2006.7.28-án sugárzott, a szlovák diplomácia vezetőjének a magyar kolléganője számára akkor még csak készülő válaszával kapcsolatosan: “A kormány nincs egyszerű helyzetben egy ilyen levélre adandó válasszal kapcsolatban. A szlovák kormányt hatalmilag ugyanis egyharmadban Slota pártja alkotja, amely fasiszta párt.”, mert ennek a kijelentésnek a tartalma a párt jó hírnevét csorbítja.

Ezt, a sajátkezű aláírásommal ellátott szöveget tekintsék elégtételének, melyet a Pozsonyi Kerületi Bíróság 2009. 6. 18-án kelt, 9Co 154/2008-1761306224541-es számú döntésének értelmében, a Pozsonyi Kerületi Bíróság 2011. 11. 9-én kelt, 18 CoE 347/2011-78-as számú döntése írt elő.

Dr. Duray Miklós, egyetemi docens”

Felvidék.ma

{iarelatednews articleid=”31697, 31639″}