farkas-ivan06
Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai alelnöke. Fotó: Felvidék.ma

A Kereszténydemokrata Mozgalom minisztere által irányított közlekedési tárca a napilap mai kiadásának egész oldalas hirdetésében közreadta az autópályák és gyorsforgalmi utak fejlesztésének tervét 2014-ig, amelyet a kormány július 6-án hagyott jóvá.

Felettébb szokatlan, hogy a megbukott kormány minisztériuma hirdetésben adja közre eredeti tervét, amely 2014-ig szólt. Felesleges és irreleváns, hiszen a kormány megbukott. Miért nem hirdették meg július elején, rögtön a jóváhagyást követően?  Másodsorban a hirdetésben foglaltak teljes mértékben megerősítik azt, amit a Magyar Koalíció Pártja nevében ezidáig nyilatkoztam ill.  Szlovákia térképén szemléltettem. Egyben megerősíti  a Pátria Rádióban nemrégen lezajlott Berényi-Bugár vitában az MKP elnökének álláspontját. Vagyishogy nem volt a kormány által jóváhagyott korábbi terv, csupán ez az egy.
Mi olvasható ki a hirdetés szövegéből?  Az, hogy 2013-ban tényleg szerepel az R7-es gyorsforgalmi út első szakasza építésének a megkezdése, de sorrendben az utolsó prioritásként. Igaz, hogy 2014-ben szerepel az R7-es további két szakasza építésének az elkezdése, de sorrendben az utolsó és utolsó előtti prioritásként. Amikor az ország szekere sebesen robogott, amikor a gazdasági növekedés évről évre rekordokat döntött, akkor sem sikerült az összes prioritást teljesíteni. Mert ha így lett volna, akkor Robert Fico ígérete alapján a D1-es északi autópályán Pozsonytól végig, egészen Kassáig már 2010-ben száguldhattunk volna. Az aktuális határidő 2017.  Vagyis az egyre rosszabbodó gazdasági környezetben semmi esélye sincs annak, hogy a prioritásokat az utolsókig teljesítsék. Sőt megkockáztatom, a nagy része nem fog teljesülni. Nem beszélve arról, hogy a kormánynak nem lesz esélye a terveit megvalósítani, hiszen megbuktatta önmagát.  A kormányfő bársonyszékében pedig más fog helyet foglalni. Aki a legesélyesebb, az nem fogja magát összetörni az R7-es végett. Hosszú évekig lehet, hogy semmi sem fog megvalósulni, köddé válhatnak a tavalyi hangzatos jelszavak, a sűrűn vetett óriásplakátok üzenetei. A hirdetés továbbá megerősíti azt a bírálatunkat, hogy az R2-es gyorsforgalmi út MKP kezdeményezésére felépített déli szakaszainak összekötése helyett a Zólyom környéki és Bánóc (Bánovce) valamint Simony (Partizánske) környéki északi szakaszai kerültek a tervezetbe. Vagyis a mai kormány sem tudta kellőképpen érvényesíteni Dél-Szlovákia érdekeit. A kékről nem illik azt állítani, hogy zöld vagy akár narancsszínű.
A közlekedési tárca részéről teljesen felesleges volt  az adófizetők pénzéből 4.650 € + ÁFA vagyis 5.580 eurót kifizetni az egész oldalas hirdetésért, hiszen az MKP nevében minderről már korábban tájékoztattam a nyilvánosságot. Igaz, a napilap ebből semmit sem közölt le. A kifizetett összeg 18 nyugdíjas nyugdíjának az összegét fedezné. Lehet, hogy az ínséges jövő év kezdetén erre az összegre nagyon nagy szüksége lesz a kormánynak.

Farkas Iván,
az MKP gazdasági és régiófejlesztési alelnöke