31506

Diószegen a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala konferenciát tartott az emberi és kisebbségi jogoknak a mindennapi életben való hatékony érvényesítéséről, melynek keretében sor került a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet bemutatására és megvitatására is.

A konferenciát a Kerekasztal a Fórum Kisebbségkutató Intézettel közösen rendezte meg.

A jelenlévőket Szabó Antal, Diószeg polgármestere üdvözölte, majd Tóth Károly, a Fórum Intézet igazgatója tartott beszámolót a több mint 70 civil szervezetet tömörítő Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának tevékenységéről. A Kerekasztal köreibe az anonimitásukat továbbra is megőrizni akaró Kétnyelvű Dél-Szlovákia aktivistái is jelentkeztek.

Ezt követte a Civil Társadalom Fejlesztéséért díjainak átadása, két posztumusz díjazottnak. Molnárné Jakubecz Katalinnak széleskörű civil aktivitását, főként az Ipoly-hidak újjáépítésében kifejtett tevékenységét méltatták, életművét Haraszti Mária ismertette. Csaláné Erdélyi Kornéliának a kassai magyar kulturális élet fellendítéséért folytatott munkáját méltatták, az ő életéről Kulcsár Mária szólt.
Mézes Rudolf, a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke a népszámlálási kampányról tartott beszámolót, melynek valós eredményeiről azonban csak a népszámlálási adatok megismerése után lehet szólni. A várható eredményekről Gyurgyík László szociológus szólt. Ezt követően nyitották meg “A kétnyelvűség Szlovákiában 1918-tól napjainkig” című kiállítást, melyet Petőcz Kálmán, a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala Emberi Jogok és Egyenlő Bánásmód Főosztályának vezetője és Orosz Örs, a kiállítás kurátora ismertettek.

{phocagallery view=category|categoryid=351|imageid=10292|detail=0|float=right}Délután került sor a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet megvitatására. A törvénytervezetet a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalának Jogsegélyszolgálat szakértői bizottsága terjesztette vitára, és Fiala János jogász, a Harvard Egyetem Jogi Karának doktorandusz hallgatója dolgozott ki. A nemzeti kisebbségek jogállásáról és önkormányzatáról szóló törvény célja egyrészt meghatározni a szlovákiai nemzeti kisebbségeket, továbbá az államot és a kisebbséget érintő alapvető jogokat és kötelezettségeket, valamint létrehozni azokat az önkormányzati szerveket, amelyeken keresztül a nemzeti kisebbségek dönthetnek az őket érintő kérdésekről. A javaslat a nemzetközi joggal való összhang érdekében a „nemzeti kisebbség” („národnostná menšina“) kifejezést használja. A javaslat az Európa Tanács Kisebbségi Keretegyezményének 15. cikkéből indul ki, mely biztosítja a kisebbségek számára a részvételt az őket érintő döntések meghozatalában. A javaslat országos, regionális és helyi önkormányzatok felállításával számol. Megválasztásukra főszabályként közvetlenül, a kisebbség választási névjegyzékére feliratkozott választópolgárok általkerülne sor. Az önkormányzatok oktatási, kulturális, nyelvhasználati, gazdasági és szociális területen rendelkeznek saját hatáskörökkel, valamint képviselik az adott kisebbség véleményét az állami és általános önkormányzati szervek felé. Az állami költségvetésből részesülnek a működésükhöz szükséges forrásokkal, valamint az általuk alapított és fenntartott kulturális és oktatási intézmények működtetéséhez szükséges forrásokkal.
(Fiala Jánosnak a nemzeti közösségek jogállásáról és önkormányzatáról szóló törvénytervezetről szóló vitaindítója és a törvénytervezet alapelvei itt olvashatók.)

Szekeres Klaudia a nemzeti kisebbségek jogállásáról szóló törvénytervezet dilemmáiról és eldöntendő kérdéseiről szólt, Cúth Csaba a kisebbségi önkormányzat és a helyi, illetve megyei önkormányzatok kapcsolatának szabályozásáról szólt. Horony Ákos a kisebbségi önkormányzati választás módjának és lebonyolításának lehetséges változatairól, előnyeiről és hátrányairól tartott előadást.
Öllős László Perspektívák, jövőkép címmel tartotta meg az utolsó vitanyitó előadást. Úgy véli, bízni lehet ebben a törvénytervezetben, ám annak véglegesítéséhez még szükség van a 2011-es népszámlálási adatok megismeréséhez. “Akkor látjuk csak, hogy mire támaszkodhatunk” – mondta. Befolyásolhatják a törvénytervezet sorsának alakulását a 2012 márciusi előrehozott parlamenti választások is, hiszen a törvénytervezet elfogadásához szükség lesz a szlovák kormánnyal való együttműködésre is. Úgy látja, a szlovákiai magyarságnak nem volt még ilyen szakmai alapossággal előkészített koncepciója, nem csak a követendő külföldi példákra támaszkodik, hanem a szlovákiai jogrendhez is illeszkedik.

Petőcz Kálmán a vitában emlékeztetett arra, hogy a szlovák kormányhivatalban működik az Emberi Jogi Nemzeti Kisebbségi és Esélyegyenlőségi Tanács, megkérte a Szlovákiai Magyarok Kerekasztalát, hogy annak munkájába kapcsolódjon bele a nemzetiségi politikai koncepció kialakítása érdekében. “Rá kell ébresztenünk a szlovák társadalmat, hogy a kisebbségi ügyek azok egyben emberi jogi kérdések is” – mondta Petőcz.

Érdekes színfoltja volt a vitának Feszty Zsolt (Te Ügyed Kör, Komárom) felszólalása. Úgy érzi, a törvénytervezetről még egyelőre csak annyit lehet elmondani, hogy az nem rossz. Nem tartja helyesnek, hogy a törvénytervezetben ódzkodtak az olyan kifejezések használatától, mint az autonómia vagy a Felvidék. Feszty jelenleg a legfontosabb feladatnak azt tartja, hogy a felvidéki magyar társadalomban egyértelművé váljon az a meggyőződés, hogy a magyar gyermekeket magyar iskolákba kell íratni. A politikában is sok a tennivaló, szerinte az elmúlt 20-21 év alatt igazán nagy eredményt a felvidéki magyar politika nem produkált. Ezt mutatja az is, hogy a kisebbségekért felelős miniszterelnök-helyettes az utóbbi két választásokat követően szlovák nemzetiségű. “Kis győzelem lenne, ha nem így volna” – mondta Feszty, aki szerint kár, hogy a Kerekasztalban aktívan dolgozók közül sokan pártoskodnak, hiszen a jelen konferencia felszólalói közül is többen a Most, illetve az MKP berkeiben tevékenykednek. “Hagyjátok ott a pártokat, és csináljátok csak ezt. Tehetséges emberek vannak közöttetek, miért kell ezt elrontani?” – tette fel a kérdést Feszty.

A konferencia további részében a Kerekasztal működésével kapcsolatos kérdésekkel foglalkoztak.

Felvidék.ma, on

{iarelatednews articleid=”31505,31504″}