31877

Miután decemberben  megírtam Az önkormányzatoknak szánt mézesmadzag című jegyzetemet, több polgármester és önkormányzati képviselő jelezte, hogy a pénzügyminisztérium tájékoztatása, irányelvei szerint az idei évre bizony lecsökkent a személyi jövedelemadó (SZJA) bevételéből a településére visszajuttatott hányad (részadó).

Azaz, forrásaik a tavalyi évhez viszonyítva valóban lecsökkennek. A szerencsésebb önkormányatok mellett lesznek tehát olyanok is, amelyek ebben az évben kevesebb állami adóbevétel visszajuttatásával számolhatnak.
Köszönhetően annak, hogyha nem volt és nem lesz számottevő gazdasági növekedés, aligha növekedhet az SZJA bevétele. De főleg annak köszönhetően, hogy a koalíciós parlamenti képviselők megszavazták: az SZJA bevételének immár nem 70,5 százaléka, hanem csupán 65,4 százaléka lesz elosztva a 2938 település között. Ez a több, mint 5 százalékpontos csökkenés számukra 65 millió eurónyi  bevételkiesést okoz. Hasonlóléppen lecsökkent a 8 megyei önkormányzat százalékpontos részesedése az adóbevételből, ezáltal mind a 8 megyei önkormányzat idei forrásai lecsökkentek. Tehát immár a forrásokat illetően is hangsúlyos eltolódás tanúi lehetünk az önkormányzatiságtól az államközpontú közigazgatás irányába, megfelelően az etatista felfogásának.  A ma még regnáló kormány javaslatára a parlamenti képviselők megszavazták az „erősebb állam, gyengébb önkormányzat” alapelvet megerősítő módosítást. Ne feldjük, az állami költségvetés kiadási oldala 2007-től minden évben folyamatosan megnövekedett a gazdasági növekedést meghaladó mértékben, miközben idén a kiadási oldal végösszege a 2007-es érték másfélszeresét is túlszárnyalta.
A másik komoly gond:  2007-től a visszajuttatott adóhányad kiszámításánál módosított együttható, a tengerszint feletti magasság együtthatóját a mai kormány képtelen volt megváltoztatni, vagyis idén is a 267 m alatti (zömmel déli) települések kasszájából 33 millió euró (1 milliárd korona) elvándorol a 267 m feletti (zömmel északi) települések kasszájába teljesen indokolatlanul és feleslegesen. Pedig mennyire jó lenne, ha a déli települések az ínséges időkben számolhatnának ezzel a csomaggal. Ha a kormány visszaállította volna a 2006-ig alkalmazott képletet, akkor egy ezer lelket számláló település éves bevétele megemelkedne úgy 25 ezer euróval, 2007-től immár hatodik éve.
Ez a nyilvánvaló hátrányos megkülönböztetés tarthatatlan, mihamarabb megoldást kell találni. A helyi önkormányzatok legfőbb bevételi forrásánál az állami adóhányad elosztási modelljéből el kell törölni a települések  tengerszint feletti magasságához között együttható alkalmazását, amely diszkriminálja a 267 m alatti települések polgárait.
Meg kell szüntetni a közigazgatás költségvetése helyi és megyei önkormányzatokra jutó hányadának folyamatos csökkentését az állami költségvetés javára. Vissza kell térni az SZJA bevételének tavalyig alkalmazott felosztására, vagyis annak 70,5 százaléka illesse meg a helyi önkormányzatokat, 23,5 százaléka pedig a megyei önkormányzatokat!  A kormánypártok részrehajló, államigazgatást előtérbe helyező és az önkormányzatokat diszkrimináló  döntéseit idejekorán módosítani kell!

Farkas Iván, az MKP alelnöke

{iarelatednews articleid=”31435″}