31868

Fried István egyetemi tanár a Márai-életmű egyik legszakértőbb kutatója, azon kevesek közé tartozik, akik már akkor is tartottak előadást hallgatóiknak Márairól, amikor az író még nem volt „szalonképes”. Könyve a szélesebb olvasóközönségnek, a Márai-rajongóknak, ám akár az érettségire, felvételire készülőknek íródott, az író pályaképét kívánja megrajzolni, természetesen a művek és a naplók tükrében.

A könyv tehát nem életrajzi, hanem monografikus szándékú, a Márai-életművet helyezi el a magyar és a világirodalomban.
Az életmű bemutatása során leginkább a „vallomásos író” magatartást járja körül Fried, az Egy polgár vallomásai, a Föld, föld!? elemzésével. Majd pedig a máig leginkább vitatott, illetve a legerősebben ráaggatott címkét levéve azt a kérdést boncolgatja, mit jelent az, hogy Márai „polgári író”, jelenti-e azt, hogy a polgárság írója, vagy azt, hogy a 20. sz. műveltségeszményét tükrözteti vissza írásaiban, akárcsak Th. Mann, avagy Gide.
Fried István könyve hiánypótló, hiszen számtalan, Máraihoz egyáltalán nem értő ítész ír róla, míg a valóban értékelő jellegű irodalom olyan lassan születik meg nálunk.
Kötött, fekete/fehér fotókkal illusztrált. A könyv megrendelhető a Helikon Kiadónál.

Felvidék.ma