Dunaszerdahelyi emléknapok

Nagy Attila helytörténet-kutató, a Biró Márton Polgári Társulás elnöke nyílt levéllel fordult Dunaszerdahely város képviselőtestületének tagjaihoz Dunaszerdahely város emléknapja ügyében.

Ebben javaslatot tett, hogy szerinte a város történelmének mely kiemelkedő – jeles vagy éppen drámai – napjai méltóak arra, hogy emléknapként kerüljenek be a város naptárába. Levelét teljes terjedelmében közreadjuk:

Tisztelt Képviselő asszony, Képviselő úr!

Engedje meg, hogy mint dunaszerdahelyi polgár, alábbi levelemmel bátorkodjam Önt megzavarni.

Dunaszerdahely város majd ezredéves múltjában több olyan meghatározó történelmi esemény zajlott le, amely, úgy vélem, a ma itt lakó polgárok önazonosságtudata és “Dunaszerdahely-identitása” szempontjából rendkívüli fontossággal bír.
Ezek az események Csallóköz központja, Szerdahely számára nemhogy fontosak, hanem egyenesen kiemelkedőek, s olyan jelentőségűek, amelyre méltóképpen emlékeznünk nemcsak érdemes, de szükséges is – már csak azt a keserű tapasztalatot látva, miszerint a dunaszerdahelyiek közül sajnos csupán egy maroknyi ismeri, a fiatalok közül pedig (meg merem kockáztatni!) szinte senki nincs tisztában városa, Dunaszerdahely tekintélyes és tiszteletreméltó múltjával.
Városunk vezetőségének és képviselőinek éppen emiatt több olyan emléknapot kellene kijelölnie – ahogyan azt az utóbbi plenális ülésükön meg is szavazták –, ahol a város sorsfordító eseményeire, népcsoportjaira, jeles nagyjaira emlékezhetnénk.
S mindezt úgy, olyan formában, hogy ne csak frázis maradjon, ne váljék üressé, vagy politikától terheltté az ünnep, az emlékezés. Fontos és üdvös lenne, hogy ezek az emléknapok Dunaszerdahely iskoláiban is megjelenjenek – erősítve a helytörténettel a lokálpatriotizmust, a regionális tudatot. Mondjuk ki nyíltan: gyökereinket.

Az alábbi listával ezért is egy “ajánláscsokrot” kínálok Önöknek – olyan személyiségeket, eseményeket, tényeket idehelyezve, akik s amelyek megérdemlik, hogy e város jeles vagy éppenséggel drámai napjai, mondjuk így, nagybetűs Emléknapjai között ott legyen a helyük.

Javaslat Dunaszerdahely város emléknapjaira

– Szerdahely első okiratos említése (1256 – Svridahel),
– a hét nagy szerdahelyi vásár – Márton-napi, Luca-napi, Piroska-napi, Virághéti, Keresztjárói, Magdolna-napi és László-napi,
– a városrészek napja(i) (Pókatelek, Újfalu, Nemesszeg, Tejedek, Sikabony, Csot, Enyed, Rény, Szolgagyőr /Pálfölde/),
– Szent György napja, április 24. – a város és a templom védőszentjének emléknapja (kb. 980 éves távlat!),
– jeles szerdahelyiek emléknapja (Kondé Miklós püspök, Csaplár Benedek piarista tudós, Marczell Mihály rektor, Vámbéry Ármin Kelet-kutató, illetve további jeles elődök),
– városi gyásznap – a világháborúk hősi halottjainak és helyi áldozatainak emléknapjai (Városunknak még első világháborús emlékműve sincs!),
– holokauszt emléknap (ez már iktatva lett emléknapként),
– Dunaszerdahely város (közigazgatási és teljes gazdasági) egyesítésének emléknapja,
– a kitelepítések emléknapja,
– templomok napja.

Ezen kívül az általános érvényű emléknapokat is méltó lenne iktatnia városunknak, melyeket egyébiránt így is megünnepel:
– a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja,
– az 1848-as forradalom és szabadságharc emléknapja,
– a nemzeti összetartozás napja (Trianon-emléknap),
– augusztus 20. – az államalapítás ünnepe,
– október 6. – az aradi vértanúk napja,
– az 1956-os események emléknapja.

Természetesen az itt felsorolt lista csupán egy bővíthető ajánlás. Kérem ezért, hogy véleményezze Ön is, és a döntéshozatalnál majd segítse a város önazonosságának ezt a fajta útját is.

Tisztelettel, megköszönve, hogy elolvasták levelemet:

Nagy Attila,
Dunaszerdahely város polgára, helytörténet-kutató, a Biró Márton Polgári Társulás elnöke

Dunaszerdahely, 2012. február 15.