32970b

 A Lévai Esterházy János Emléktábla Bizottság valamennyi lévai magyar szervezet és intézmény támogatásával közadakozást hirdetett március 14-én, Esterházy János születése 111. évfordulójának napján.

A vértanúhalált halt szent emlékű gróf leendő lévai emléktáblájára hirdettek gyűjtést.  “Kérjük támogassa Ön is kezdeményezésünket, hogy a kőbe vésett emlékezés hitet s erőt adhasson a lévai magyarság megmaradáshoz! Kérjük segítse Ön is kezdeményezésünket, hogy még ezen az éven emléktáblát avathassunk a Czeglédi Péter Református Gimnázium előtt.” – kéri felhívásában a bizottság nevében Wirth Jenő. Mint mondja a legjobb az lenne, ha még a tanévnyitó előtt, vagy esetleg annak napján, 2012. szeptember 3-án sikerülne felavatni az emléktáblát, hogy diákjaink az iskolába, vagy onnét hazafelé menet, valahányszor e példaértékű, szent emlékű ember kegyhelyére pillantanak, erőt, hitet gyűjthessenek mindennapos feladataik alázatos elvégzéséhez, ahogyan ezt népét szolgálva hajdanán Esterházy János is tette.

Az erre szánt adományát átadhatja a Református Egyházközség irodájában, illetve befizetheti a Reviczky Társulás alábbi bankszámlájára:
OTP č.u.: 7928952/5200 v.s.: 19010314
A projekt költségvetése kb. 3000 EURO. Az esetleges többletbevételt a gimnázium, az emléktábla melletti környezetének (terasz, korlát, vakolat) javítására fordítják majd.
A Lévai Esterházy János Emléktábla Bizottság az emléktábla majdani készítőjét pályázat útján szeretné kiválasztani, előkészítése folyamatban van. A meghirdetett közadakozást a lehető legátláthatóbbá szeretné tenni, ezért az adakozók számára sorszámmal feltüntetett téglajegyeket is kibocsájt.

Felvidék.ma