reformatus08-300

A Szlovák Statisztikai Hivatal február 29-én közzétett adatai alapján a 2011-es népszámláláskor 98 797-en vallották magukat reformátusnak.

A tíz évvel ezelőtti adatokhoz viszonyítva ez 10 938-al kevesebb, ami 11,07 százalékos csökkenést jelent. A húsz évvel ezelőtti eredmény alapján azonban 16 252-el növekedett meg a Szlovákiai Református Keresztyén Egyházhoz tartozóknak vallók száma.
Az adatokból kitűnik az is, hogy Szlovákiában a reformátusok 1,8 százalékát teszik ki az összlakosságnak. Tíz évvel ezelőtt ez még 2 százalékot jelentett, tehát a csökkenés 0,2 százalékos az ország lakosságához viszonyítva.
Az utolsó három népszámlálási adatból kiindulva azonban a legtöbb reformátust tíz évvel ezelőtt jegyeztek. Akkor 109 735-en vallották magukat a felekezethez tartozónak, ami 27 190-el jelentett többet, mint 1991-ben és 32,9 százalékos növekedést eredményezett. Annak ellenére, hogy a 2001-es adatokhoz viszonyítva ugyan csökkent a magukat reformátusnak vallók száma, viszont húsz évvel ezelőtt a népszámláláskor még csak 82 545-en jelölték meg a református vallást. A 2011-es eredmény a 1991-es adathoz viszonyítva ugyanakkor 16 252-cel való növekedést jelent.
Szlovákiában a nyilvánosságra hozott adatok alapján azonban nemcsak a reformátusok lettek kevesebben, hanem a római katolikusok, evangélikusok, görög katolikusok, pravoszlávok, jehovisták, baptisták és adventisták is. A számok alapján létszámbeli növekedés a kisebb egyházaknál érzékelhető. Figyelemre méltó viszont az a tény is, hogy Szlovákiában több mint 725 ezren felekezet nélküliként tüntették fel magukat és szintén több mint 571 ezren vannak, akiknél nem lehetett megállapítani a vallási hovatartozásukat.

Reformata, Felvidék.ma