33137

A Sárói Református Egyházközség a magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumtól tervük megvalósítására 4 millió forint összegű támogatást nyert.

A pályázott összegből a parókia tetőzetét cserélik le. Az épület teljes megújulása után azonban nemcsak gyülekezeti házként, hanem kiemelt szálláshelyként és missziós központként is szolgál majd.
A Sárói Református Egyházközség presbitériuma másfél éve határozta el, hogy a kihasználatlanul álló parókiáját, mivel a gyülekezet lelkipásztora Zselízen él a családjával, töltsék meg élettel és megfelelő pénzforrás előteremtésével próbálják meg azt közösségi célokra kihasználni. Az épület felújítása a berendezéssel együtt, valamint egy park és kert kialakításával az előzetes költségvetés alapján 30 millió forintból újulna meg. Ennek érdekében pályázatot nyújtottak be a magyarországi Közigazgatási és Igazságügyi Minisztériumhoz. A pozitív elbírálás 4 millió forintot eredményezett az egyházközség terve egy részének megvalósítására.
„Első lépésként a kapott összegből a tetőzet teljes cseréjét szeretnénk megoldani. Mivel nagy területű épületről van szó, valószínűleg a támogatást teljes mértékben arra kerül felhasználásra” – mondta Révészné Bellai Csilla lelkipásztor.
Tervek szerint a tetőzet felújítása áprilisban kezdődne el, de az egész parókia felújítása viszont évekig eltarthat. A munkálatokból a gyülekezet is kiveszi a részét, sőt amennyire tőlük telik, hozzájárulnak a kiadásokhoz is. Jelenleg azonban nagyobb prioritást élvez a templomtorony renoválása, amit még ebben az évben szeretnének elvégezni.
A parókia, amely a teljes rekonstrukció után nemcsak gyülekezeti házként szolgál majd, hanem az egész Kárpát-medencében kiemelt szálláshelyként és missziós központként várja a Felvidékre látogató, elsősorban reformátusokat.
Az épületnek neve is, “József Ház”-ként kerül majd a köztudatba. „Az elnevezés ötletét az adta, hogy a sárói gyülekezetben szolgáló áldott emlékű missziós lelkületű lelkipásztorát Papp Józsefnek hívták. Azonban konkrét személyről nem találtuk szerencsésnek elnevezni az épületet, a parókia szó pedig nem takarja azt a majdani célt, amit szeretnénk megvalósítani. Ezért adtuk a József nevet, melynek a jelentése: az Úr megsokasít. Ez magába foglalja a kis sárói gyülekezet reménységét is, ugyanakkor az épület nevében emlékeztet a gyülekezet életének áldott időszakában szolgáló lelkipásztorára” – mondta a név választásával kapcsolatban a lelkipásztor.
A lelkipásztor reméli, hogy majd a későbbiekben is sikerrel pályáznak célunk megvalósítására. Kiterjedt egyházi kapcsolataik pedig bizakodásra adnak okot, hogy a nemes céljuk valóban, Isten kegyelméből megvalósulhasson és ezáltal állandó református és magyar jelenlét legyen egy mára asszimilálódó, roma többségű Garam menti faluban.

Reformata, Felvidék.ma