32695

A nagyböjti idő az elmélyüles ideje, az új ember kialakításának szent időszaka. Most indul az erényesebb, tökéletesebb, a mélyebb lekületű ember kimintázása.

Ez a munka azonban kemény küzdelmet igényel. Minden munka: fáradtság miközben építjük a lelki élet szépséges várát.
Legyunk óvatossak, a gonosz lélek még az Isten Fiát is megkísértette és el akarta téríteni a helyes útjárol. Annál nagyobb ügyességgel és ravaszsággal fordul ellenünk! Hitünket meg akarja ingatni. Ez a legveszélyesebb kísértés, mert a fa gyökere ellen irányul. Ha a vihar megtépi a fa koronáját, ha le is szakít néhány ágát, nincs nagyobb baj! A fa újra kihajt. De ha a féreg a fa gyökerét támadja meg, a fa halálát okozza! A gonosz lélek is a lelki élet alapját, gyökerét, a hitet támadja meg, hogy az egész embert hatalmába kerítse. A hazugságnak az igazság látszatát adja. Úgy tünteti fel magát, mintha legfőbb javunkat akarná: ,,Ha Isten Fia vagy, tedd, hogy e kövek kenyerekké váljanak!” (Mt 4,3) A sátán a látszat szerint szánalmat, együttérzést mutat, csalogat a rosszra és kedvet csinál a bűnhoz. További csele, amivel a gonosz lélek megfogja az embert: a gőg, a büszkeség, a hiúság és a hazugság. Amint a féreg a legjobb gyümölcsöt keresi meg, a sátán is a buzgó, igyekvő lelket iparkodik behálózni.
Vigyázzunk, legyünk éberek, kerüljük a veszedelmeket és buzgóbban imádkozzunk e nagyböjti időben. Az ima elűzi a kísértőt és kegyelmet ad. Küzdelem nélkul nincs győzelem! Nagyböjt komolyan figyelmeztet: használjuk fel az időt, hogy lelkünk gazdagabb, szebb, és bodogabb legyen.
A földi élvezet nem tudja az embert tartósan kielégíteni és megnyugtatni, legyünk hát erősek a hitben, mert a nehézségekben senki és semmi másban nem kapaszkodhatunk, bizakodhatunk csak az Istenben.

Mgr. Szalay Gyula, egyházkarcsai esperes-plébános
Felvidék.ma