33270

A székely származású, Losoncon nevelkedett Darkó István volt a felvidéki magyar prózairodalom egyik legjelentősebb alkotója. Születésének 110. évfordulója alkalmából ismertetjük egyik művét.

Regényének főhőse Gáth Tamás, a jómódú, felvidéki építési vállalkozó fia. A fiatalember megúszhatná a háborút, édesapja könnyen elintézhetné a fölmentését, mert fiával amúgy is nagy tervei vannak. Barakktábort kell építenie Véghely határában – a címbeli deszkavárost –, és a fiára bízná a faanyag hegyvidéki beszerzését. Tamásban azonban erősebb érzés a felelősségtudat, nem akarja magukra hagyni a rájuk bízott katonákat, elhatározza, századával kimegy a frontra. „A Deszkaváros társadalmi regény, mert egyéni sorsokba, személyes életutakba sűríti egy közösség sorsfordulatát, nevezetesen a szlovenszkói magyar közösség megszületését és kollektív életérzésének kibontakozását. Azt a két világháború között széltében elterjedt és népszerű gondolatot illusztrálja, amit a kisebbség küldetésének, missziójának neveztek a korabeli szlovenszkói magyar irodalom jelesei… (…) az elszakított, a szélekre szorult magyarság lesz a nemzet megújhodásának, lelki-erkölcsi újjászületésének kelesztője.” – írja a műről Mezey László Miklós.

Kiadta a Kráter Kiadó, Aranyrög könyvtár 17., Terjedelem: 272 oldal, keménytáblás, védőborítóval
A könyvből részletet olvashatnak a Kráter Kiadó honlapján.

***

Felvidék.ma