halzl-jozsef02

Dr. Lomnici Zoltán az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke és Dr. Halzl József, a Rákóczi Szövetség elnöke megbeszélést tartottak, melynek során megtárgyalták a két szervezet jövőbeni együttműködésének lehetőségeit.

Lomnici Zoltán hangsúlyozta, hogy az Emberi Méltóság Tanácsa nem nagy létszámú, de ismert közéleti személyiségekből álló szervezet. A szervezet elsőrangú feladatának tekinti az emberi méltóság védelmét szolgáló tevékenységet, ennek megfelelően fontos feladatuknak tekintik a határon kívül élő magyarok jogainak érvényesítését szolgáló munkát. Felléptek a szlovák állampolgársági törvény értelmében a szlovák állampolgárságuktól megfosztott magyarok érdekében és igyekeznek a nemzetközi szintéren is támogatást szerezni az érintett állampolgárok jogainak helyreállításához.

A Rákóczi Szövetség a Kárpát-medencei magyarok szolgálatában tevékenykedő legnagyobb magyarországi civil szervezet, amely sokoldalú tevékenységével segíti a határon túli magyarságot megmaradásáért folytatott küzdelmében. A Szövetség taglétszáma jelenleg 16 566, szervezeteinek száma 334. Ezek közül 163 szervezet középiskolákban működik. Tevékenysége az egész Kárpát-medencére kiterjed, de prioritásként kezeli a felvidéki magyarság ügyét. Munkájával elsősorban az ifjúságot célozza meg, mint hogy a felnövekvő nemzedékek identitástudata a magyarság jövője szempontjából a legfontosabb tényezőnek tekinthető. Az ifjúság minden korosztálya számára nyári táborokat szervez, programjaihoz tartoznak a középiskolásoknak szervezett történelmi vetélkedők, fontos feladatának tekinti a nemzeti ünnepek (március 15., október 23.) közös megünneplését, ebben az évben több mint 3000 diák vett részt Magyarországról március 15-én a Kárpát-medence különböző iskoláiban megrendezett ünnepségeken. A Szövetség egyik legfontosabb programja a beiratkozási program szervezése elsősorban a Felvidéken, amelynek az a célja, hogy a családokban a magyarul beszélő gyermekeket a szülő magyar iskolába írassa be. A múlt évben közel 3600 felvidéki diák részesült beiratkozási ösztöndíjban, amelyet 91 helyszínen megszervezett iskolai ünnepség keretében adták át az érintett családoknak.

Az Emberi Méltóság Tanács és Rákóczi Szövetség arra törekszik, hogy a hasonló célok szolgálatában folytatott tevékenységüket a jövőben összehangolják és közös munkájukkal elősegítsék a Kárpát-medencében élő magyarok jogainak érvényesülését, azt, hogy jogaikat bátran gyakorolják.

Felvidék.ma