33905

Baranyi Károly könyve az élet, a kor, a vallás és a hit derűs, biztos útikönyve. Vezet: a szerpentinen egészen a magasba. Hangja erős és egyenes. kristálytiszta és megváltó. Olyan, mint a jó kalauzé, aki kicsit előbbre jár, és kezét hátranyújtva nekünk teszi fényessé az utat. Olyan, mint a tanúságtevőé, aki nemcsak megértette létének ajándékait, hanem örömmel, bizonyossággal elfogadta azokat. A kötet egyszerre életrajz és tanítás, élménytár és magyarázat, a hit kegyelmének sokszínű, történetekben, mélységekben és magasságokban fogant elbeszélése. Fiatalság és haza, történelem és szerelem, család és egyéni küzdés, betegség és boldogság: párban és áradóan, mégis természetes arányossággal bomolnak fel egy boldog ember különös életfordulói, lelki gazdagsága és szellemi tehetsége, kudarcaiban nyert ereje, sikereiben megtalált bölcsessége.

Kiadta a Kairosz Könyvkiadó., Terjedelem: 444 oldal, keménytáblás

***
Felvidék.ma