33832b

Hét külföldi magyar tudós, köztük egy kassai kutató vehette át hétfőn, május 7-én a Magyar Tudományos Akadémián a külső tagok fórumán az Arany János-elismeréseket, a kitüntetéseket Pálinkás József, az MTA elnöke kezéből.

“A Magyar Tudományos Akadémia 1990 óta gondot fordít arra, hogy a tudományt magyar nyelven művelőkre, a tartalmában Magyarországhoz kapcsolódó kutatásokkal foglalkozókra kiterjessze a »tudományos állampolgárságot«, hogy ezek a kutatók tagjai legyenek a magyar tudományos közösségnek. Alkotásaikat, kutatásaikat a magyar tudományhoz való hozzájárulásnak tekintjük” – hangsúlyozta az elnök. Hiszen ahogy az anyaországnak felelőssége van a határon túl élőkért, az MTA is felelősséget visel a tudományt magyar nyelven művelők iránt. Majd a kitüntetettekhez fordulva hangsúlyozta: “Önök pedig felelősséggel tartoznak azért, hogy ahol élnek, nemcsak a közbeszéd, de a tudomány nyelve is magyar maradjon, hogy legyen lehetőség, legyen értelme, legyenek kilátásai magyar nyelven művelni a tudományt”.

Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díjjal tüntették ki Szabó Pál kassai kutatót, akinek “munkássága széleskörű nemzetközi elismertségnek örvend”, ezen túl kiterjedt tudományszervezői és tudománynépszerűsítő tevékenységet végez. Mgr. Szabó kandidátus a Szlovák Tudományos Akadémia kassai Kísérleti Fizikai Intézetének munkatársa és a kassai Mindentudás Egyeteme Programbizottságának tagja.

A Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Arany János Kiemelkedő Tudományos Teljesítmény Díjjal tüntette ki Bitay Enikő (Kolozsvár) kutatómérnököt, egyetemi docenst, az Erdélyi Múzeum Egyesület főtitkárát. Csedő Károly (Marosvásárhely) professor emeritus gyógyszerészt, aki az Arany János Életműdíjat az MTA délelőtti közgyűlésén vehette át. Díjat vett át Csata Zsombor (Kolozsvár), fiatal gazdaságszociológus, és Márku Anita (Beregszász) kárpátaljai nyelvész, valamint Csányi Erzsébet (Ujvidék) egyetemi tanár, irodalomtörténész a vajdasági magyar tudományos élet egészének fellendítéséért. Az idősebbek közül az erdélyi Hollanda Dénes (Marosvásárhely) nyugalmazott emeritus professzor gépészmérnököt az erdélyi magyar nyelvű műszaki oktatás terén végzett munkásságáért díjazták. Vermes István (Enschede, Pécs) az MTA külső tagját, tudományos igazgató-főorvost, egyetemi tanárt szintén kitüntették.

Az Arany János-díjban részesülő külhoni magyar tudósok életművükért, kiemelkedő tudományos teljesítményért, vagy fiatal kutatói díjban részesülhetnek, mivel jelentős teljesítményt mutattak föl.

Balassa Zoltán, Felvidék.ma