33914

A Csemadok és a Magyar Koalíció Pártja küldöttsége Hrubík Béla és Berényi József elnökök vezetésével 2012. május 14-én megvitatták a szlovákiai magyar közösség legaktuálisabb problémáit.

A két szervezet vezetői megállapították, hogy a népszámlálási adatok tükrében a magyar közösség létének és megmaradásának elengedhetetlen feltétele a jogi, intézményi és a pénzügyi keret bővítése.
Bár a jelenlegi kormány meghirdette a status quo megőrzését, ez nem elégséges ahhoz, hogy a nemzeti kisebbségek Szlovákiában megmaradhassanak. Közösen kell törekedni arra, hogy a mindenkori szlovák kormányzat passzív vagy jogfosztó lépéseivel szemben egy aktív, kisebbségbarát politika legyen természetes Szlovákiában.
Az MKP elnöke kifejtette azon véleményét is, hogy a Csemadok vállaljon aktív szerepet a szlovák kormánnyal való kapcsolattartás területén, folytasson aktív párbeszédet a kormánnyal.
A felek megegyeztek abban, hogy rendszeresítik a hasonló jellegű konzultációkat.

Felvidék.ma