34424b

2012. július 1-jén vasárnap 8:45 órai kezdettel mutatja be első lévai szentmiséjét a lévai szent Mihály plébániatemplomban az új lévai magyar káplán Pintér Miroszlav csábi születésű lelkiatya.

A múlt héten a Besztercebényai Egyházmegyében felszentelt 7 újmisés 2 magyar lelkiatyájából az egyik, Pintér lelkiatya személyében Léván fog szolgálatot teljesíteni. Személyes részvételükkel minél nagyobb számban köszönthetik az új lelkiatyát!
A lévai magyar katolikus közösség szeretettel vár mindenkit.

A kép Pintér lelkiatya csábi újmiséjén készült.

Reviczky Társulás, Felvidék.ma