34184-

Az Argentínából tizenkét évvel ezelőtt hazatért tudós, Badiny Jós Ferenc a Losonc melletti Gácson született 1909. június 3-án. Öt évvel ezelőtt bekövetkezett halála egy érdemdús életnek vetett véget.

Az életút véget ért, de a hosszú életpálya alkotása megmaradt nekünk és utódainknak, hogy éljünk vele és gazdagodva gazdagítsuk azt. A magyarságkutató tudós fáradhatatlanul gyűjtötte a világ könyvtáraiban, levéltáraiban a magyarok őstörténetéről, eredetéről fellelhető és kutatásra engedélyezett anyagokat. Buenos Aires-ban a Jezsuita Egyetemen a sumerológia tanszéken oktatott, mert fontosnak tartotta, hogy munkásságát folytató utódokat neveljen.
Magyarországon ma Marton Veronika az egyetlen kutató, aki a professzor úr nyomdokain halad. Emlékeim Badiny Jós Ferencről címmel tartott előadást május utolsó napján a losonci Magyar Kulturális Központban. Az előadással a Palóc Társaság és a Csemadok Losonci Alapszervezete emlékezett a 103 éve született nagy tudósra, a sumerológia professzorára.
Az előadó felelevenítette a professzor úrhoz fűződő kapcsolatát, a Miskolci Bölcsész Egyesület által létrehozott Ókori közel-keleti és sumerológiai tanszék létrehozását (amely szintén a professzornak köszönhető), az Ősi Gyökér c. kulturális folyóiratot, amelyet a magyarságtudomány és az ősi magyar nyelv kutatásának szolgálatában kezdetben Argentínában jelentetett meg (napjainkban Magyarországon) és a családi vonatkozású emlékeit is.
„Azon kevés tudósok egyike volt – állapította meg Marton Veronika – , aki túllépte a saját árnyékát. Felismerte, hogy a magyarországi tudóskörök az ismereteik párkányát túllépő magyar felfedezőket, kutatókat erőnek erejével igyekeztek és igyekeznek a hitelességüktől megfosztani… Ő ennek pontosan az ellenkezőjét tette. Eljutott a tudás azon fokára, hogy alázattal tudja szolgálni a hazáját, a magyarságot, a tudományt, elismerte mások kutatási eredményeit, és a helyénvaló megállapításaikkal azonosulni is tudjon.”
Badiny Jós Ferenc meggyőződéssel vallotta, hogy a Kárpát-medence a magyarság őshazája, mondván „ a magyar föld népe nem jött sehonnan, mindig itt élt. Az évezredek folyamán kisebb-nagyobb csoportok elvándoroltak ugyan Mezopotámiába is, hogy aztán évezredek múltán az utódaik Álmos magyarjaiként visszatérjenek.”
A nagy érdeklődéssel fogadott előadás után az emlékezők a Ráday utcába vonultak, ahol megkoszorúzták a professzor tavaly felavatott mellszobrát (Oláh Szilveszter szobrászművész alkotása). A koszorúzáson a Palóc Társaság elnöke „tolmácsolta” Badiny Jós Ferenc „égi üzenetét”: „A hideg szívű politikusok gaztettei nyilvánosságra jutnak: tönkrezúztak egy népet, mely szellemileg sokkal magasabb szinten állt, mint azt a Világ gondolta. Az őseredet tudata megvilágosítja, felemeli, megtisztítja majd a lelkeket. Mélyreható irányításokat nyer, hazát növeszt és kiteljesedik a szellem!
Öntudat elvesztésével elpusztul az erkölcs is, de az öntudat visszaszerzésével megteremtődik a tiszta élet is.
Fölemelt fővel fogtok járni a Világ színe előtt, mert az Igazság világossága Fényt ad minden homlokra…
Legyen szívetekben a jézusi szeretet békéje és éljetek a nagy események várásával és reményével. Emelje fel szíveteket a szomorúságból az a biztos tudat, hogy jó helyen vagytok, jó föld, Szent Föld az, amelyen éltek!
Az ősök őrködnek a határokon, az ősi bérceken és óvják, védik népeteket.
Az Isten karja vezérel benneteket!”
A megemlékezés baráti légkörben folytatódott, ami elsősorban H. Duray Éva elnökasszonynak köszönhető. Az előadó könyveit ajánlotta és szívesen válaszolt minden kérdésre. A martonveronika.freeblog.hu oldalakon pedig minden második héten új olvasnivalót, tudnivalót talál mindenki, akit az igaz magyar történelmi múlt érdekel.
Az ünnepség résztvevőihez és minden magyarhoz így szól Badiny Jós Ferenc: „Istenünkért, országunkért, népünkért éljetek és munkálkodjatok mindenkor és minden időben. Így lesz egész életetek és halálotok is áldott.”

{japopup type=”slideshow” content=”images/stories/_esemenyek/2012/06/34184a.JPG, images/stories/_esemenyek/2012/06/34184b.JPG, images/stories/_esemenyek/2012/06/34184c.JPG, images/stories/_esemenyek/2012/06/34184d.JPG” width=”120″ height=”106″ title=”nagyithato” }nagyithato{/japopup}

A felvételeken: Marton Veronika előadó, A hallgatóságból néhányan, Az előadó és férje Badiny szobránál, Néhányan az emlékezők közül

Z. Urbán Aladár, Felvidék.ma